PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedmiotem partnerstwa jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Oznacza to stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury sieciowej i drogowej oraz wkomponowaniem obiektów zabytkowych w nową zabudowę uwzględniając przy tym konieczny zakres ochrony istniejących zabytków. Działania te są niezbędne, aby obszar północnego cypla Wyspy Spichrzów mógł ponownie stać się funkcjonującą, atrakcyjną częścią miasta Gdańska.

Miasto Gdańsk w celu uatrakcyjnienia obszaru inwestycyjnego wyprzedzająco zrealizowało odbudowę nabrzeży wokół północnego cypla Wyspy Spichrzów. Ponadto w ramach przygotowania przedsięwzięcia Miasto dokona kompleksowej przebudowy ul. Stągiewnej.

Obszar inwestycji obejmuje północny cypel Wyspy Spichrzów w Gdańsku, na północ od ulicy Stągiewnej. Teren pod realizację przedsięwzięcia jest własnością Gminy Miasta Gdańska i obejmuje powierzchnię  ok.3 ha, z czego ok. 1,9 ha będzie zagospodarowana na cele komercyjne i będzie rozliczona w ramach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem prawa własności do nieruchomości przez partnera prywatnego.

Miasto udostępnia nieruchomości, na których są realizowane cele zarówno publiczne jak komercyjne, przy czym nieruchomości przeznaczone na zabudowę obiektami celu komercyjnego zostały sprzedane partnerowi prywatnemu.

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie, sfinansowanie i wybudowanie obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia (zarówno publicznych jak i komercyjnych), a następnie oddanie do utrzymania i zarządzania wskazanych w umowie obiektów celu publicznego partnerowi prywatnemu.

Postępowanie na wyłonienie Partnera Prywatnego prowadzono w oparciu o ustawę partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Miasto wybrało do realizacji projektu konsorcjum spółek Multibud W. Ciurzyński i Immobel Poland

Obiekty Celu Publicznego to istotne elementy układu komunikacyjnego w historycznym centrum miasta oraz rozbudowa Mariny. Lista Obiektów Celu Publicznego:

-budowa Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego w którego skład wchodzą ulice Chmielna, Motławska, Pożarnicza i część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX, 

-przebudowa mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego, 

-przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną, 

-budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - na odcinku od mostu Stągiewnego do mostu Szopy,

-przebudowa Długiego Pobrzeża - na odcinku od mostu Zielonego do Targu Rybnego,

-budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem.

Terminy oddania do użytku obiektów celu publicznego rozłożone są w czasie i dostosowane do przebiegu zabudowy północnego cypla, jednak oddanie do użytku wszystkich OCP nastąpi do końca roku 2023. Przez następne lata obiekt mariny, położonej na południe od Mostu Stągiewnego, będzie utrzymywany i zarządzany przez Konsorcjum przez okres 9 lat od pozwolenia na użytkowanie. Inne trzy obiekty celu publicznego: ogólnodostępna kładka piesza, ciąg pieszy przy nabrzeżu nr IX i ulica Motławska będą eksploatowane przez okres 8 lat od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Obiekty Celu Komercyjnego to ponad 60 tys. m2 GLA.

Slajd1.JPG

 

Wartość celów publicznych ok.34 mln zł netto

Wartość całej inwestycji: min. 400 mln zł netto

Data zawarcia umowy: 31.03.2015

Projekt w fazie realizacji.

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Kierownik: Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03