PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (Spalarnia) Port Czystej Energii

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (Spalarnia) Port Czystej Energii
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Celem projektu jest domknięcie istniejącego w regionie systemu gospodarki odpadami o instalację unieszkodliwienia frakcji resztkowej odpadów, czyli ochrona środowiska, poprzez budowę, ekspolatację i utrzymywanie publicznej instalacji służącej do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to nowoczesna instalacja umożliwiająca produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Dzięki temu maksymalizowany zostaje odzysk surowców wtórnych. Obiekt taki powstanie na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku i będzie funkcjonował pod nazwą Port Czystej Energii. Etap projektowania zostanie zakończony w 2019r., a etap budowy i rozruchu instalacji - do końca 2021.

Planuje się, że w skali roku spalarnia przetworzy ok. 160 tys. ton odpadów pochodzących z ok. 35 pomorskich gmin.

W dniu 25.04.2018r. w NFOŚiGW została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.  Dofinansowanie w kwocie 353 053 504,44 zł zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Po przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego z pięcioma potencjalnymi partnerami do realizacji inwestycji wyłoniono włoskie koncerny Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia. Operatorem zostanie natomiast francuska firma TIRU, filia firmy Dalkia, w Grupie EDF.

Inwestycja pozwala zapewniać będzie bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami na dziesiątki lat, w sposób stabilny, przewidywalny i jak najmniej obciążający dla mieszkańców.

Zawarcie umowy 07.05.2018 r.

Okres operowania: 25 lat

Zakończenie umowy: 2047 r.

Wartość celu publicznego: instalacja termicznego przekształcania odpadów jest w całości celem publicznym o wartości netto 1.195.464.781,00 zł w tym koszty budowy 464 mln zł. netto

 

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Wydział Polityki Gospodarczej

Dyrektor: Iwona Bierut wpg@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 66

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Centrum Partnerstwa i Biznesu

Krzysztof Maciejewicz krzysztof.maciejewicz@gdansk.gda.pl tel.: +48 58 323 64 03

 

Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk

tel. 58-326-01-00

zut@zut.com.pl