PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park Kulturowy Śródmieściu Gdańska - ruszyły konsultacje społeczne. Korzystamy z doświadczeń Krakowa

Park Kulturowy Śródmieściu Gdańska - ruszyły konsultacje społeczne. Korzystamy z doświadczeń Krakowa
13 października 2021 roku debatą “Wizerunek, kultura, do(wolność)” rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz interesariuszami terenu planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Jego utworzenie ma na celu ochronę wartości kulturowych - przede wszystkim wizerunku najcenniejszych przestrzeni, ich atmosfery oraz poprawę komfortu życia mieszkańców. Wydarzenie odbyło się w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, internauci mogli je śledzić dzięki transmisji na portalu gdansk.pl.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W debacie wzięli udział: Magdalena Doksa-Tverberg - zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskiego magistratu, Barbara Frydrych – dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury (UMG), Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu MTG, Łukasz Wysocki – prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Adam Świerżewski – prorektor ds. współpracy i promocji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i właściciel kawiarni Drukarnia przy ul. Mariackiej oraz Szymon Wróblewski z Referatu Marketingu Biura Prezydenta Miasta Gdańska.

Wstępem do dyskusji była prowadzona przez Magdalenę Doksę-Tverberg prezentacja doświadczeń funkcjonującego od 10 lat krakowskiego Parku Kulturowego Stare Miasto.

Na zdjęciu widać zacienioną sień Instytutu Kultury Miejskiej zapełnioną słuchaczami siedzącymi na krzesełkach. Na scenie siedzą zaproszeni eksperci. Od prawej Szymon Wróblewski z Referatu Marketingu Biura Prezydenta Miasta Gdańska, Łukasz Wysocki – prezes zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Paweł Orłowski – wiceprezes zarządu MTG, Barbara Frydrych – dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury (UMG), Adam Świerżewski – prorektor ds. współpracy i promocji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i właściciel kawiarni Drukarnia przy ul. Mariackiej oraz moderator dyskusji Jakub Knera z Fundacji Palma. Z obrazu wyświetlonego rzutnikiem na ścianie spogląda Magdalena Doksa-Tverberg - zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego krakowskiego magistratu, biorąca udział w dyskusji zdalnie.
Konsultacje społeczne - Park Kulturowy - Wizerunek, kultura, (do)wolność

Jej uzupełnieniem było zaprezentowanie przez Monikę Nkome - Evini, menadżerkę gdańskiego Śródmieścia, rezultatów przeprowadzonej w tym roku ankiety “Potrzeby i problemy Śródmieścia”, w której udział wzięło ponad tysiąc posiadaczy gdańskiej Karty Mieszkańca. Wyniki badania pozwoliły precyzyjnie przedstawić problemy, z którymi boryka się obecnie gdańskie Główne Miasto.

Uczestnicy debaty wskazali, że utworzenie parku kulturowego jest naturalną kontynuacją zapoczątkowanego już, między innymi przez wprowadzenie ustawy krajobrazowej, procesu porządkowania przestrzeni w centrum miasta. Jest to jednocześnie ważny temat do dialogu z przedsiębiorcami i właścicielami, który pozwoli określić nową jakość Śródmieścia Gdańska.

Ważnym punktem dyskusji było omówienie obecności wydarzeń kulturalnych a także samych artystów, w szczególności muzyków, w przestrzeni miejskiej. Tutaj również cenne okazały się uwagi pani Magdaleny Doksy-Tverberg prezentujące doświadczenia Krakowa.


Konsultacje społeczne - Park Kulturowy - Wizerunek, kultura, (do)wolność

Dyskutanci byli zgodni, że największym wyzwaniem przyszłego parku kulturowego będzie możliwość skutecznej egzekucji obowiązujących przepisów. Aby uchwała nie była jedynie martwym aktem prawnym, niezbędne jest wypracowanie systemowych rozwiązań takich jak, między innymi, całodobowy patrol Straży Miejskiej dedykowany kontroli realizacji zasad obowiązujących w parku kulturowym.

Więcej szczegółów ze spotkania w artykule Izabeli Białej.

Kolejna debata, tym razem pod hasłem “Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – miasto mieszkańców i/czy turystów” odbędzie się w środę, 27 października o godz. 18 w Instytucie Kultury Miejskiej. Podczas spotkania poruszone zostaną między innymi tematy najmu krótkoterminowego, polityki parkingowej czy zasadności kształtowania przez miasto profilu turysty. Debatę również będzie można śledzić za pośrednictwem portalu gdańsk.pl.