PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – konsultacje społeczne. Warsztaty „Najem krótkoterminowy. Jakie nowe standardy są potrzebne?”

Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – konsultacje społeczne. Warsztaty „Najem krótkoterminowy. Jakie nowe standardy są potrzebne?”
3 listopada miało miejsce spotkanie konsultacyjne, na którym wypracowywano rozwiązania w obszarze turystycznego najmu krótkoterminowego. W bardzo konstruktywnej dyskusji wzięli udział przedstawiciele branży turystycznej/hotelarskiej oraz osoby związane z gdańskimi instytucjami – Urzędem Miejskim, Gdańską Organizacją Turystyczną, czy Strażą Miejską.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Park Kulturowy najem krótkoterminowy - Warsztat 03.11.2021
Park Kulturowy najem krótkoterminowy - Warsztat 03.11.2021
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

Prowadzący Bartosz Chruścielski w pierwszej części spotkania przedstawił założenia Parku Kulturowego oraz nakreślił wstępną propozycję regulacji dotyczących zasad funkcjonowania najmu krótkoterminowego na terenie Parku. Następnie Katarzyna Choczaj z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu opowiedziała o planowanych zmianach ustawowych związanych z usługami hotelarskimi.

W drugiej części spotkania przedstawiciele branży hotelarskiej podjęli dialog ze stroną samorządową. W trakcie dyskusji padło wiele propozycji zmian, które miałyby skutkować uporządkowaniem sfery najmu krótkoterminowego, a także poprawą komunikacji głównych interesariuszy Parku w tej kwestii – mieszkańców i zarządców wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości oraz instytucji miejskich. Wśród najważniejszych wątków poruszanych w trakcie warsztatów znalazły się:

 • Uregulowanie i uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego w Gdańsku:
  • Zachęcanie małych podmiotów do rejestrowania działalności gospodarczej poprzez:
   • Oferowanie pewnych pakietów korzyści dla rejestrujących wynajem krótkoterminowy,
   • Cyfryzację procedur – np. uiszczania opłaty klimatycznej, zawieszania i odwieszania działalności najmu.
  • Wsparcie przedsiębiorców w kwestiach interpretacji przepisów prawno-skarbowych,
  • Wspieranie dobrych relacji i płynnej komunikacji między zarządcami nieruchomości, najemcami oraz mieszkańcami,
  • Zwiększanie skuteczności interwencji służ porządkowych w przypadku łamania regulaminów przez gości.
 • Przygotowanie przewodnika z zasadami prowadzenia działalności hotelarskiej i dobrymi praktykami wynajmu nieruchomości w Parku Kulturowym obejmującego m.in.:
  • Zasady prowadzenia najmu krótkoterminowego – np. obowiązkowe ubezpieczenie OC właściciela/zarządcy,
  • Wzorzec regulaminu dla gości,
  • Wzorzec oznaczenia lokalu pod wynajem.
 • Potrzeba prowadzenia kampanii promocyjno-informacyjnych wśród turystów dotyczących zasad funkcjonowania Parku Kulturowego oraz zasad zachowania w obiektach hotelowych.