PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Warsztat konsultacyjny „Pojazdy wolnobieżne. Jakie nowe standardy są potrzebne?”

Warsztat konsultacyjny „Pojazdy wolnobieżne. Jakie nowe standardy są potrzebne?”
9 listopada spotkaliśmy się z operatorami pojazdów wolnobieżnych, aby przedyskutować rozwiązania regulujące ich poruszanie się w obszarze Parku Kulturowego, a także poznać potrzeby, oczekiwania i ewentualne obawy branży wobec zasad funkcjonowania transportu na terenie Parku. 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W pierwszej części spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska, Monika Nkome Evini przedstawiła główne założenia i cele wprowadzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu. Następnie głos zabrała przedstawicielka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Prezentacja Agaty Lewandowskiej z Działu Inżynierii Ruchu dotyczyła krakowskich doświadczeń związanych z ruchem pojazdów wolnobieżnych na terenie Starego Miasta. Nakreśliła także propozycje regulacji zasad funkcjonowania takich pojazdów w Śródmieściu Gdańska w na terenie przyszłego Parku Kulturowego.

Park Kulturowy - Warsztat - Pojazdy wolnobieżne
Park Kulturowy - Warsztat - Pojazdy wolnobieżne
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

W trakcie części warsztatowej operatorzy dyskutowali ze stroną samorządową na temat trudności w funkcjonowaniu pojazdów w ramach wrocławskiego i krakowskiego parku kulturowego. Następnie wspólnie doprecyzowano szczegóły zakresu regulacji gdańskiego Parku:

  • Liczbę poruszających się po obszarze pojazdów
  • Potencjalne trasy przejazdów i miejsca postojowe,
  • Kluczowe kryteria konkursu dla operatorów, takie jak:
  • Wymagania techniczne pojazdów – np. kolor, wiek, liczba miejsc, długość,
  • Doświadczenie operatorów,
  • Standardy obsługi klientów

Operatorzy w trakcie dyskusji podkreślali, że ze względu na sytuację pandemiczną i trudności z dostępem do nowych pojazdów będą potrzebować okresu przejściowego w dostosowaniu się do zasad funkcjonowania branży w śródmiejskim Parku Kulturowym.

Warto podkreślić, że przedstawiciele branży są otwarci na zmiany i deklarują chęć udziału w kolejnych rozmowach, które pozwolą na wypracowanie kompromisu.