PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park Kulturowy jako narzędzie ochrony zabytków.

Park Kulturowy jako narzędzie ochrony zabytków.
29 października odbył się warsztat konsultacyjny poświęcony możliwościom ochrony zabytków jakie daje Park Kulturowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządców wspólnot mieszkaniowych, właściciele obiektów zabytkowych, przedstawiciel Rady Dzielnicy Śródmieście,  a także urzędnicy z Gdańskich Nieruchomości.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W pierwszej części spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, Monika Nkome Evini po krótce zaprezentowała ogólne założenia Parku Kulturowego - uporządkowanie ochrony wartości kulturowych przestrzeni, w tym wizerunku, atmosfery i jakości życia.

Warsztat Park Kulturowy jako ochrona zabytków - 29.01.2021
Warsztat Park Kulturowy jako ochrona zabytków - 29.01.2021
Zespół Rozwoju Lokalnego, UMG

Po czym ekspertka z Biura Architekta Miasta, Ewa Malinowska, przedstawiła w sposób wyczerpujący zagadnienia związane z ochroną zabytków znajdujących się na terenie planowanego Parku Kulturowego. Przypomniana zostały definicje rodzajów zabytków, a także różnica prawna pomiędzy obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ewidencji zabytków nieruchomych. Usłyszeliśmy o tym co może stać się zabytkiem, kiedy „zabytek” staje się zabytkiem i kto o tym decyduje. Następnie wraz z uczestnikami omówione zostały pozostałe formy ochrony zabytków takie jak ochrona ustalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz utworzenie Parku Kulturowego. Jako jedno z narzędzi Parku Kulturowego została przedstawiona inwentaryzacja obszaru za pomocą fotogrametrii, czyli montażu tysięcy zdjęć wykonanych w momencie wejścia w życie Parku Kulturowego.

W drugiej części spotkania uczestnicy szukali wspólnie rozwiązań konkretnych kwestii, z którymi spotykają się na co dzień w ramach zarządzania obiektami zabytkowymi. Omówione zostały sposoby poszanowania wartości historycznych podczas organizowanych wydarzeń plenerowych. Poruszona została kwestia wymiany i konserwacji stolarki okiennej. A także streszczona została procedura uzyskania zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac mających na celu usunięcie szpecącego napisu tzw. „graffiti”.

Uczestnicy postulowali również o :

  • rozszerzenie programu dotacji na zabytki nie wpisane do rejestru;
  • standaryzację wyglądu i zwiększenie ilości wiat śmietnikowych;
  • skrócenie procedur usuwania graffiti (np. w przypadku treści nawołujących do nienawiści);
  • zabezpieczenia placów budowy/remontów, których estetyka powinna być wsparta dotacjami;
  • wzmocnienie sfery edukacyjnej;
  • indywidualne podejście podczas ustalania warunków organizacji wydarzeń plenerowych.

Prezentacja ze spotkania do pobrania: Park kulturowy - ochrona zabytków - Gdańsk 29.10.2021 (1.69 MB)