PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wystąpienia z pierwszego dnia panelu

Wystąpienia z pierwszego dnia panelu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1. Czym jest zanieczyszczone powietrze w mieście? - prof. dr hab. Lidia Wolska, Zakład Toksykologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prezentacja do pobrania (6.93 MB)

Relacja video

Wnioski i zalecenia (63.75 KB)


2. Jakość powietrza w Gdańsku - dr Michalina Bielawska, specjalista ds. analiz i prognoz, Fundacja ARMAAG

Prezentacja do pobrania (10.07 MB)

Relacja video

Podsumowanie i rekomendacje (293.05 KB)


3. Monitoring powietrza atmosferycznego w Gdańsku, ocena jego jakości - Adam Zarembski, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Prezentacja do pobrania (11.15 MB)

Relacja video

Podsumowanie i rekomendacje (81.58 KB)

4. Poziomy alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce i w Europie, dobre praktyki - Agnieszka Muras, specjalistka ds. jakości powietrza, HEAL Polska

Prezentacja do pobrania (1.49 MB)

Relacja video

Rekomendacje_HEAL (147.61 KB)


5. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a astma i alergia - prof. dr hab. Cezary Pałczyński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prezentacja do pobrania (156 KB)

Relacja video

Podsumowanie (63.99 KB)


6. Charakterystyka, źródła emisji oraz zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na dioksyny i PCB - dr Grzegorz Dziubanek, Śląski Uniwersytet Medyczny

Relacja video

Rekomendacje (59.71 KB)


Relacja video w całości