Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

REKOMENDACJE PANELISTEK I PANELISTÓW

A
A
Propozycja Temat 1. Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? (procent poparcia)
1. Utworzenie progów piętrzących i mikroretencji oraz umożliwienie meandrowania na potokach przepływających przez park, renaturyzacja bagnisk.  98%
2. Jednoznaczny zakaz rębni zupełnych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 93,90%
3. Budowa nowego zbiornika retencyjnego na terenie Owczarni oraz rozbudowa zbiornika Kiełpinek. 93,90%
6. Inwestowanie w tzw. „małą retencję” na Górnym Tarasie, aby zmniejszyć ilość wody dopływającej do TPK. 100%
7. Planowanie przestrzenne na Górnym Tarasie dla poprawienia zatrzymywania wody deszczowej poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenach prywatnych oraz wyznaczenie terenów publicznych z zakazem sprzedaży. 93,90%
9. Można odtworzyć lub zmodernizować zbiorniki retencyjne na terenie TPK (zbiorniki nr. 13, 14, 15, 16 z propozycji Gdańskich Melioracji). 89,80%
10. Ograniczenie wyrębu lasu poprzez zmodyfikowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk poprzez wprowadzenie: zakazu wykonywania rębni zupełnej oraz ograniczenie wielkości gniazd zrębowych w rębniach złożonych do 20 ar na obszarach zlewni Potoku Strzyża i Potoku Oliwskiego. 95,90%
Propozycja Temat 2. Jaki powinien być zakres pomocy dla mieszkańców Gdańska po wystąpieniu ulewnego opadu deszczu? (procent poparcia)
1. Włączenie Rad Dzielnic w pomoc mieszkańcom we współpracy z MOPRem. 100%
2. Zwiększenie środków na zaangażowanie większej liczby osób do pomocy natychmiast po wystąpieniu podtopienia poprzez stworzenie ochotniczej służby do reagowania w sytuacji kryzysowej, z przygotowaniem i przeszkoleniem jej oraz zwrotem kosztów jej działania. 97,80%
3. Zwiększenie liczby pomp i urządzeń osuszających oraz liczby osób, które będą je obsługiwać. 80,40%
4. Opracowanie jawnego, operacyjnego planu ochrony przed powodzią z podziałem odpowiedzialności i kolejności działań. 100%
5. Edukacja dla mieszkańców odnośnie możliwości uzyskania pomocy po wystąpieniu podtopienia. 100%
6.Utworzenie porozumienia ze związkiem polskich rzeczoznawców budowlanych w sprawie pomocy mieszkańcom w ocenianiu stanu technicznego budynków (czy nadaje się do remontu i jak osuszać?). 97,80%
7. Uruchomienie sprawnie działającego, miejskiego call- center. 95,70%
8. Zapewnienie darmowego transportu publicznego po wystąpieniu podtopienia. 93,5
Propozycja Temat 3. Czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą? (procent poparcia)
1. Każdy rodzaj zbiornika jest dobry, w zależności od lokalizacji i potrzeb przeciwpowodziowych. 73%