PORTAL MIASTA GDAŃSKA

REKOMENDACJE PANELISTEK I PANELISTÓW

REKOMENDACJE PANELISTEK I PANELISTÓW
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Propozycja Temat 1. Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego? (procent poparcia)
1. Utworzenie progów piętrzących i mikroretencji oraz umożliwienie meandrowania na potokach przepływających przez park, renaturyzacja bagnisk.  98%
2. Jednoznaczny zakaz rębni zupełnych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 93,90%
3. Budowa nowego zbiornika retencyjnego na terenie Owczarni oraz rozbudowa zbiornika Kiełpinek. 93,90%
6. Inwestowanie w tzw. „małą retencję” na Górnym Tarasie, aby zmniejszyć ilość wody dopływającej do TPK. 100%
7. Planowanie przestrzenne na Górnym Tarasie dla poprawienia zatrzymywania wody deszczowej poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenach prywatnych oraz wyznaczenie terenów publicznych z zakazem sprzedaży. 93,90%
9. Można odtworzyć lub zmodernizować zbiorniki retencyjne na terenie TPK (zbiorniki nr. 13, 14, 15, 16 z propozycji Gdańskich Melioracji). 89,80%
10. Ograniczenie wyrębu lasu poprzez zmodyfikowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk poprzez wprowadzenie: zakazu wykonywania rębni zupełnej oraz ograniczenie wielkości gniazd zrębowych w rębniach złożonych do 20 ar na obszarach zlewni Potoku Strzyża i Potoku Oliwskiego. 95,90%
Propozycja Temat 2. Jaki powinien być zakres pomocy dla mieszkańców Gdańska po wystąpieniu ulewnego opadu deszczu? (procent poparcia)
1. Włączenie Rad Dzielnic w pomoc mieszkańcom we współpracy z MOPRem. 100%
2. Zwiększenie środków na zaangażowanie większej liczby osób do pomocy natychmiast po wystąpieniu podtopienia poprzez stworzenie ochotniczej służby do reagowania w sytuacji kryzysowej, z przygotowaniem i przeszkoleniem jej oraz zwrotem kosztów jej działania. 97,80%
3. Zwiększenie liczby pomp i urządzeń osuszających oraz liczby osób, które będą je obsługiwać. 80,40%
4. Opracowanie jawnego, operacyjnego planu ochrony przed powodzią z podziałem odpowiedzialności i kolejności działań. 100%
5. Edukacja dla mieszkańców odnośnie możliwości uzyskania pomocy po wystąpieniu podtopienia. 100%
6.Utworzenie porozumienia ze związkiem polskich rzeczoznawców budowlanych w sprawie pomocy mieszkańcom w ocenianiu stanu technicznego budynków (czy nadaje się do remontu i jak osuszać?). 97,80%
7. Uruchomienie sprawnie działającego, miejskiego call- center. 95,70%
8. Zapewnienie darmowego transportu publicznego po wystąpieniu podtopienia. 93,5
Propozycja Temat 3. Czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą? (procent poparcia)
1. Każdy rodzaj zbiornika jest dobry, w zależności od lokalizacji i potrzeb przeciwpowodziowych. 73%