PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program pierwszego dnia panelu - 25.03.2017 r.

Program pierwszego dnia panelu - 25.03.2017 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PANEL OBYWATELSKI W GDAŃSKU

Program pierwszego dnia – 25 marca 2017 r.

 

 

9.00

10.00

Rejestracja, kawa i herbata

10.00

10.40

Wprowadzenie i integracja

10.40

10.45

Powitanie - Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

10.45

11.00

Czym jest zanieczyszczone powietrze w mieście? - prof. dr hab. Lidia Wolska, Zakład Toksykologii Środowiska, Gdański Uniwersytet Medyczny

11.00

11.10

Dyskusja w grupach

11.10

11.20

Pytania / odpowiedzi

11.20

11.35

Przerwa na kawę i herbatę

11.35

11.47

Jakość powietrza w Gdańsku - dr Michalina Bielawska, specjalista ds. analiz
i prognoz, Fundacja ARMAAG

11.47

11.59

Monitoring powietrza atmosferycznego w Gdańsku, ocena jego jakości - Adam Zarembski, Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

11.59

12.09

Dyskusja w grupach

12.09

12.20

Pytania / odpowiedzi

12.20

12.35

Poziomy alarmowania i informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce
i w Europie, dobre praktyki - Agnieszka Muras, specjalistka ds. jakości powietrza, HEAL Polska

12.35

12.45

Dyskusja w grupach

12.45

12.55

Pytania / odpowiedzi

12.55

13.40

Obiad

13.40

13.52

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego a astma i alergia - prof. dr hab. Cezary Pałczyński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

13.52

14.04

Charakterystyka, źródła emisji oraz zagrożenia dla zdrowia związane z narażeniem na dioksyny i PCB - dr Grzegorz Dziubanek, Śląski Uniwersytet Medyczny

14.04

14.14

Dyskusja w grupach

14.14

14.24

Pytania / odpowiedzi

14.24

15.00

Podsumowanie dnia

15.00

15.15

Przerwa na kawę i herbatę

15.15

16.00

Podsumowanie dnia