PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podstawy prawne

Podstawy prawne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZARZĄDZENIE Nr 983 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych na temat „Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?” (292.28 KB)

Załącznik nr 1 - Harmonogram (261.19 KB)

Załącznik nr 2 - Regulamin konsultacji (285.23 KB)

Załącznik nr 3 - Tryb pracy Zespołu Sterującego (271.93 KB)

Zarządzenie o powołaniu Zespołu Sterującego (201.15 KB)

Sylwia BetlejUrząd Miejski w GdańskuWydział Promocji i Komunikacji SpołecznejReferat Komunikacji Społecznej