Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarte konsultacje społeczne oraz zaproszenie do udziału w panelu

A
A

Otwarte konsultacje społeczne oraz zaproszenie do udziału w panelu

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach społecznych w kwestii – jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku! Obejmują one cztery kwestie szczegółowe:

 

  1. jak wspierać kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach?

 

  1. jak wspierać aktywność obywatelską wśród osób dorosłych?

 

  1. jak wzmocnić narzędzia partycypacji obywatelskiej?

 

  1. jak wspierać równe traktowanie na poziomie Miasta?


W ramach otwartych konsultacji społecznych można przesyłać swoje uwagi, propozycje lub sugestie na adres: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne - panel obywatelski” od 4 do 14 września 2017 r.

Uwagi przesłane w ramach otwartych konsultacji społecznych zostaną zebrane i przedstawione panelistom i panelistkom.

Dla bardziej szczegółowego zapoznania się z tematem konsultacji, zachęcamy do skorzystania z bazy wiedzy.

Zaproszenie do udziału w panelu – strony, eksperci/ekspertki

Do udziału w samym panelu obywatelskim, który rozpocznie się 16 września 2017 r., zapraszamy ponadto urzędy, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, instytucje czy grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić swoje stanowisko w temacie wspierania aktywności obywatelskiej w Gdańsku, w jednym lub w kilku wątkach tematycznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem na kopercie „Panel obywatelski”, wraz z podaniem uzasadnienia, w jaki sposób są Państwo związani z danym tematem, do dnia 10 września.

W ten sam sposób można również zgłosić swój udział jako ekspert lub ekspertka. Wówczas prosimy o uzasadnienie swojego doświadczenia lub wiedzy w temacie panelu, w jednym z wątków tematycznych.