Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak wybierani są paneliści?

A
A

Punktem wyjścia przy ustalaniu wielkości panelu obywatelskiego, czyli liczby uczestników, było to, że w jego skład powinny wchodzić osoby ze wszystkich dzielnic Gdańska, których jest 34. Do ustalenia, ile osób będzie przypadało na każdą z dzielnic wzięto pod uwagę tylko osoby, które mają ukończone 18 lat i znajdują się w rejestrze wyborców.

Przyjęte założenie odnośnie liczby panelistów w związku z liczbą mieszkańców i mieszkanek dzielnicy przedstawia się następująco:

a)      dzielnice poniżej 10 tys. mieszkańców - 1 osoba,

b)      dzielnice powyżej 10 tys. a poniżej 20 tys. mieszkańców – 2 osoby,

c)      dzielnice powyżej 20 tys. a poniżej 30 tys. mieszkańców - 3 osoby,

d)     dzielnice powyżej 30 tys. a poniżej 40 tys. mieszkańców – 4 osoby,

e)      dzielnice powyżej 40 tys. mieszkańców – 5 osób.

Daje to w sumie liczbę 56 osób. Aby zapewnić możliwie pełny skład panelu przy głosowaniu, ustalono, że zaproszonych zostanie ponadto 8 osób w charakterze panelistów i panelistek rezerwowych.

Liczba panelistów i panelistek przypadających na poszczególne dzielnice Gdańska przedstawia się następująco:

Rozkład panelistów w dzielnicach
Rozkład panelistów w dzielnicach
SB

Dla odzwierciedlenia w ramach panelu struktury demograficznej Gdańska, przyjęte zostały następujące kryteria:

a)      płeć,

b)      grupa wiekowa,

c)      dzielnica,

a)       wykształcenie.

Do ustalenia liczby mieszkańców i mieszkanek poszczególnych dzielnic przyjęte zostało, że będzie to dzień wydania przez Prezydenta Miasta Gdańska zarządzenia o zorganizowaniu panelu, czyli 12 czerwca 2017 r. Z rejestru wyborców, który został sporządzony na koniec tego dnia, pochodzą informacje na temat płci i wieku (z numeru PESEL) oraz dzielnicy (miejsce zamieszkania). Informacje na temat poziomu wykształcenia mieszkańców i mieszkanek Gdańska pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.

Zapraszamy do obejrzenia kiklu slajdów pokazujących w jaki sposób wybrana została grupa prawie 10 000 gdańszczan, do których zostały wysłane zaproszenia z propozycją udziału w panelu obywatelskim. Co istotne, w liście jest zaproszenie do rejestracji, która określa grupę osób, spośród których wylosowanych zostanie 56 panelistów głownych i 8 panelistów rezerwowych.

Tylko osoby zarejestrowane biorą udział w  losowaniu panelistów.


Rejestracja internetowa kończy się 4 września o godz. 23.59, telefoniczna o godz. 16.00.

Losowanie panelistów odbędzie się w środę, 6 września o godz. 13.30 - transmisja on-lin bezie na żywo na stronie www.gdansk.pl


Metoda losowania panelistów (1.06 MB)

Głowny Inspektorat Weterynarii (0)
Główny Inspektorat Weterynarii