PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Urząd Wojewódzki wycofał się ze współpracy z Miastem w projekcie dotyczącym imigrantów

W poniedziałek, 17 lipca, odbywało się spotkanie grupy roboczej Urzędu Miasta i Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego celem było wspólne przygotowanie projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - FAMI. W trakcie spotkania Miasto zostało poinformowane, że wojewoda unieważnił konkurs i Gdańsk nie będzie partnerem w tym działaniu.

A
A

- Ubolewamy nad tym i wyrażamy zdziwienie. Nie otrzymaliśmy informacji o powodach rezygnacji, jak również o dalszych losach projektu. Informację o decyzji Wojewody przekazał Pan Piotr Głogowski, dyrektor generalny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowy prezydenta Gdańska.  

Przypomnijmy:

Ogłoszenie wyników naboru Urzędu Wojewódzkiego na partnerów nastąpiło 7 lipca, natomiast 11 lipca w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się szkolenie dotyczące projektu z udziałem przedstawicieli miasta Gdańska. Podczas szkolenia został ustalony dalszy harmonogram prac z partnerami projektu (w woj. pomorskim do realizacji projektu Wojewoda wybrał dwa podmioty, oprócz Gminy Miasta Gdańska, drugim partnerem zostało Stowarzyszenie Vox Humana).

Pomorski Urząd Wojewódzki może się ubiegać o 2,1 miliona złotych dofinansowania na działania w zakresie integracji/legalnych migracji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, w tym uchodźców. W ramach projektów można finansować m.in. punkty informacyjno-doradcze, kursy językowe, pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, kursy adaptacyjne, aktywizację zawodową dla imigrantów i uchodźców. Dla Gminy Miasta Gdańska realizacja projektu miała wspierać wdrażanie przyjęty 30 czerwca 2016 roku przez Radę Miasta - Model Integracji Imigrantów.


Czym jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji?

FAMI – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to nowy mechanizm finansowy Unii Europejskiej zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Polska ma w obecnej perspektywie finansowej do dyspozycji ok. 70 mln euro w ramach FAMI, alokacja i wykorzystanie obecne jest na poziomie ok 10% po 4 latach realizacji.

Od 2015 roku, pierwszy otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych instytucji w ramach FAMI został odwołany, trzy konkursy zostały ogłoszone, ale wyniki wstrzymane. Istnieje duże zagrożenie, że kolejne konkursy zostaną odwołane. Trzeba pamiętać, że w Polsce 90% usług integracyjnych dla migrantów realizowane jest przez organizacje pozarządowe a w poprzednich perspektywach finansowych między 50-70% ich budżetu stanowiły właśnie środki FAMI.

Do dyspozycji Urzędów Wojewódzkich w ramach ogłoszonego przez MSWiA naboru wniosków ma być 40 milionów złotych na maksymalnie 3 lata realizacji projektów.