Maria Maślak
Z-ca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. +48 58 323 67 65
e-mail: maria.maslak@gdansk.gda.pl
 
Mateusz Szulc
kierownik Referatu Spójności Społecznej
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. + 48 58 5268070
e-mail: mateusz.szulc@gdansk.gda.pl

Hanna Kuligowska
inspektor w Referacie Spójności Społecznej
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. + 48 58 5268078
e-mail: hanna.kuligowska@gdansk.gda.pl

Paulina Wlaźlak (czasowo nieobecna)
inspektor w Referacie Spójności Społecznej