Maria Maślak
Z-ca Dyrektora ds. Programów i Projektów Społecznych
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. +48 58 323 67 65
e-mail: maria.maslak@gdansk.gda.pl

Joanna Krupadziorow
Inspektor ds. migracji i repatriacji
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel. + 48 58 3236811
e-mail: joanna.krupadziorow@gdansk.gda.pl

Paulina Wlaźlak
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
Inspektor ds. migracji i repatriacji
tel. + 48 58 5268078
e-mail: paulina.wlazlak@gdansk.gda.pl