PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kolejny krok, by przeciwdziałać dyskryminacji i nietolerancji

W Gdańsku eksperci będą nie tylko monitorować i analizować zjawiska wywołujące dyskryminacje, ale także edukować i promować postawy jej przeciwdziałające. Przy prezydencie Miasta powstaje pierwsza w kraju Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i związanej z nią Nietolerancji.

A
A

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej oraz Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska

- W Gdańsku nie ma zgody na nietolerancję i dyskryminację ludzi względem koloru skóry, wyznania, orientacji seksualnej i z każdego innego powodu - podkreślał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej podczas spotkania, informującego o pracach nad powołaniem Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji i związanej z nią Nietolerancji.

Pomysłodawczynią Rady jest Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska. Pracami Rady pokieruje zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

- Do prac w Radzie pragniemy zaprosić między innymi organizacje pozarządowe, psychologów, religioznawców oraz osoby, które, na co dzień pracują z osobami doświadczającymi zachowań przemocowych - mówi Beata Dunajewska.

Grono ekspertów będzie:

  1. monitorować, obserwować i analizować zjawiska, których przyczyny mogą wynikać z nietolerancji wobec mniejszości
  2. reagować, czyli podejmować działania przez instytucje oraz organizacje pozarządowe
  3. świadczyć, czyli dawać dobry przykład, wspierając działania innych osób i instytucji
  4. edukować, czyli kształcić, wychowywać, promować postawy poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów
  5. dbać o dobre imię Miasta wolności i solidarności, podstawowych wartości, które łączą każdego, kto wiąże z naszym Miastem swoją przyszłość

- Pełny skład Rady, ramy jej działania i programy zostaną wypracowane we współpracy z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się działaniami na rzecz tolerancji. Chcielibyśmy, by pełną zdolność do działania Rada osiągnęła już z początkiem września 2016 roku - podkreśla Piotr Kowalczuk.

Działania Rady monitorować i wspierać będzie Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy