PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ucz się z Nami - zapisy do grup II edycja 2015/2016

Ucz się z Nami - zapisy do grup II edycja 2015/2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Nr grupy

 Grupa

 

 Tematy i problemy poruszane podczas spotkań

 Zapisy

1

 

 

 

 

Poloniści - liceum

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego/ liceum i technikum

- jak skutecznie przygotować uczniów do matury pisemnej i ustnej, - jak nowocześnie i atrakcyjnie prowadzić zajęcia

- w jaki sposób motywować uczniów do nauki języka polskiego

- jak motywować do czytania i uczestnictwa w kulturze

- jak skutecznie uczyć pisania rozprawki i analizy tekstu poetyckiego

 

Link

2

 

Poloniści – szkoła podstawowa i gimnazjum

 

Nauczyciele języka polskiego/szkoła podstawowa, gimnazjum

- metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego

- nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem multimediów

- budowanie relacji nauczyciel-uczeń w edukacji humanistycznej

Link

3

 

 

Czytamy?! Piszemy?! (nowość! priorytet MEN w roku szkolnym

2015/2016)

 

 

Nauczyciele języka polskiego, wychowawcy, nauczyciele języków obcych/szkoła podstawowa, gimnazjum

- jak uczyć, by chętnie czytały, jak uczyć by dobrze pisały

– tworzymy bank pomysłów metodycznych,

- twórcze pisanie i rozwijanie kompetencji językowych poprzez treningi twórczości

- metoda storyline w kształceniu umiejętności czytania i pisania

 

- przyjemne z pożytecznym, czyli jak „bawiąc, uczyć i ucząc, bawić”

Link

4

 

Matematycy w liceum

 

Nauczyciele matematycy/

liceum i technikum

- jak budować dobre relacje z uczniami

- jak motywować uczniów do pracy

- jak uczyć nowocześnie i twórczo

- nowe metody nauczania w edukacji matematycznej

Link

5

 

 

Matematyka z przyrodą

 

 

Nauczyciele matematycy i przyrodnicy/szkoła podstawowa, gimnazjum

- jak łączyć wspólne treści programowe z pożytkiem dla ucznia

- nowe metody nauczania w praktyce szkolnej

- prace domowe: jedna z kilku przedmiotów (pracujemy doraźnie i w projektach) - bank pomysłów na udaną lekcję

Link

6

 

 

Oblicza Kreatywności w Geografii

 

Nauczyciele geografowie, przyrodnicy

i inne osoby chętne/

wszystkie poziomy

- jak uczyć skutecznie i twórczo poprzez działanie - nowe trendy w nauczaniu w praktyce szkolnej

- aktywizacja uczniów na lekcji przyrody i geografii - sprawdzone pomysły na lekcję

 

- tworzymy radio internetowe dla uczniów

Link

7

 

Międzyszkolna liga robotów

 

Dla każdego nauczyciela.

- uczymy się i bawimy wraz z uczniami;

- tworzymy międzyszkolne zawody z robotyki;

- ćwiczenia integracyjne dla nauczycieli i uczniów;

Link

8

Drogowskaz (nowość ! na życzenie

 

nauczycieli)

 

Grupa wychowawców w domach dziecka i świetlicach środowiskowych

 

- jak nawiązać dobre relacje z podopiecznymi; - rozwój dziecka a potrzeby psychiczne;

- wsparcie i wymiana doświadczeń;

- dobre praktyki nauczyciela – bank pomysłów;

Link

9

 

 

 

Grupa Integracja

Nauczyciele wspomagający i uczący w klasach integracyjnych, także nauczyciele pracujący z uczniami z różnymi niepełno sprawnościami.

 

- wspólnie tworzymy bank pomysłów integracyjnych;

- pracujemy nad poprawą warunków nauczania i uczenia się w klasach integracyjnych; - opracowujemy drogę ku samodzielności naszych uczniów;

- działamy przeciw stygmatyzacji i dyskryminacji;

Link

10

Moja Kreatywna

Pedagogika

 

(języki obce)

 

Dla nauczycieli języków obcych/wszystkie poziomy

- nowe metody nauczania języków obcych; - teatrzyk

Kamishibai;

- metoda stacji;

- proste i skuteczne pomysły na urozmaicenie lekcji;

Link

11

 

Medialnie Kreatywni (nowoczesne technologie czyli udogodnienia dla nauczyciela i ucznia)

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

 

zainteresowani metodami wykorzystaniem poziomy

 

nowoczesnymi nauczania z TIK/wszystkie

- uczniowskie projekty online –padlet, wordle, istragram, pizap, googleschool i wiele innych czyli nowe technologie w nauczaniu

- Gamifikacja w pigułce;

- Gry multimedialne w edukacji- atrakcje dla ucznia i ... nauczyciela;

 

- praca w grupie/parach online – czyli, co każdy nastolatek może robić z domu po lekcjach;

Link

12

 

 

Nowoczesne metody nauczania

Nauczyciele wszystkich przedmiotów zainteresowanych aktywizującymi metodami nauczania /wszystkie poziomy

- wprowadzenie do technologii informacyjno- komunikacyjnych;

- wykorzystanie nowych mediów w pracy nauczyciela na lekcji;

- narzędzia TOC na lekcji: chmurka, drzewko, gałązka w praktycznym zastosowaniu;

Link

13

 

Kuźnia

Historyków

 

- aktywizujące metody nauczania na lekcjach historii; - praca z tekstem źródłowym;

- gry historyczne jako sposób na udaną lekcję;

- bank pomysłów metodycznych;

Link

14

Jestem z Gdańska! (nowość! Budowanie tożsamości gdańskości)

 

 

Dla wszystkich nauczycieli

 

- grupa wspierająca edukację obywatelską i regionalną; - wspólne projekty edukacyjne;

- współpraca z instytucjami partnerskimi;

- gry miejskie;

Link

15

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

- adaptacja do codziennego życia w szkole i grupie rówieśniczej; - dobre i proste pomysły na ciekawe zajęcia;

- bank pomysłów i narzędzi dydaktycznych;

Link

16

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami (ADHD)

 

Nauczycieli pracujący z uczniami z ADHD

- sposoby na koncentrację uwagi;

- jak opanować nadruchliwość;

- skuteczne wydawanie poleceń;

- trudne zachowania czy trudny uczeń?

Link

17

Grupa pedagogów szkolnych

 

Edukram- pedagogika z pasją i pomysłem na...

 

Szkolni pedagodzy, wychowawcy placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz nauczyciele przedszkola (wszystkie poziomy nauczania)

 

 

- ciekawe zajęcia grupowe dla dzieci;

- wspólne projekty edukacyjne;

- rozmowy o problemach wychowawczych;

- bank sprawdzonych pomysłów profilaktycznych;

Link

18

 

 

Grupa nauczania przedszkolnego

 

 

Nauczyciele przedszkolni/

przedszkole

- problemy adaptacyjne dzieci;

- wesołe zabawy z dziećmi;

- bank pomysłów metodycznych;

- projekt: przedszkolaki odwiedzają przedszkolaki, przedszkolaki odwiedzają szkoły;

Link

19

 

Grupa Wychowania Fizycznego

 

Nauczyciele wychowania fizycznego/wszystkie poziomy

- budowanie relacji nauczyciel-uczeń; - ciekawe pomysły na udane lekcje;

- jak motywować ucznia do lekcji wf;

- warsztaty z pozytywnego kibicowania;

Link

20

 

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele wychowawcy/ wszystkie poziomy

- jak ułożyć sobie dobre relacje z uczniami;

- wywiadówka: sprawdzone pomysły na udane spotkania z rodzicami; - problemy wychowawcze a wiek ucznia;

- bank pomysłów na zgraną klasę;

Link

21

Grupa dla nauczycieli z biblioteki.

 

- udane pomysły na ożywienie przestrzeni bibliotecznej; - współpraca w projektach edukacyjnych;

- promocja czytelnictwa;

Link

22

Grupa dla nauczycieli świetlic

 

(nowość na życzenie nauczycieli)

 

 

 

Nauczyciele pracujący w szkolnych świetlicach

 

- bank pomysłów na zajęcia pozalekcyjne;

- czas w świetlicy – czas niestracony (organizacja życia świetlicy); - problemy wychowawcze w pracy nauczyciela świetlicy;

- ruch i relaks – dyskutujemy o zachowaniu równowagi;

Link

23

 

 

Grupa wychowania obywatelskiego

Nauczyciele przedmiotów, opiekunowie szkolnych/ wszystkie poziomy

 

wszystkich wychowawcy klas, samorządów

 

- jak wspomagać uczniów w samorządzie uczniowskim;

- ciekawe pomysły na lekcje wychowawcze o postawie obywatelskiej; - wspólne projekty i działania z Europejskim Centrum Solidarności;

- projekty rozwijające samorządność w gdańskich szkołach;

Link

24

 

 

 

Grupa Edukacja i

Film

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy/szkoła podstawowa, klasy IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

- film jako pretekst do rozmowy o życiu;

- film – inspiracja do twórczego myślenia i ćwiczenia wyobraźni;

- propozycje lekcji z różnych przedmiotów z wykorzystaniem materiałów filmowych;

- współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w przygotowaniu projektów dla uczniów i nauczycieli;

Link

25

 

Gamifikacja

Nauczyciele wszystkich przedmiotów/gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne

- różne pomysły na lekcję lub cykl lekcji z wykorzystaniem zasad gamifikacji; - współpraca ze Starterem w projektach edukacyjnych;

Link

26

 

Dyrektorzy

 

 

 

Link