PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nauczanie wyprzedzające, czyli nowoczesność w edukacji

Nauczanie wyprzedzające, czyli nowoczesność w edukacji
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W tajniki nauczania wyprzedzającego wprowadził nas prof. Stanisław Dylak i jego asystent dr Mateusz Leszkiewicz. Aktywacja, przetwarzanie, systematyzacja, ocena i ewaluacja – to pięć etapów kształcenia wyprzedzającego. Tę nową metodę wypracowali pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach pilotażowego projektu „Kolegium Śniadeckich”.

 

Istotą metody kształcenia strategią wyprzedzającą jest aktywne organizowanie i przyswajanie wiadomości przez uczniów przed lekcją – tłumaczył nam prof. Stanisław Dylak, kierownik naukowy projektu. Uczniowie samodzielnie zbierają informacje, poszukują odniesień we własnej dotychczasowej wiedzy, w związku z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji. Dzięki temu stają aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia, twórcami, którym coraz trudniej pozostać jedynie biernym odbiorcą tego, co podaje nauczyciel w czasie zajęć. Nauczyciele z kolei przestają być kierownikami klasy, a stają się przewodnikami w zdobywaniu wiedzy. Przyswajanie wiedzy na zajęciach odbywa się na wielu płaszczyznach – poprzez tradycyjne teksty, zdjęcia, schematy, filmy, czy też poprzez rozwiązywanie zadań interaktywnych i multimedia. Nauka staje się dzięki temu ciekawsza i bardziej wymagająca. Każdy uczeń zdobywa wiadomości we własnym zakresie, a następnie rozwija wiedzę i weryfikuje ją z nauczycielem.

 

Zdaniem autorów projektu „zindywidualizowana praca z uczniami przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania pozwoli na rozwijanie indywidualnych zainteresowań przy równoczesnym rozwijaniu pracy zespołowej. Każdy uczeń i jego nauczyciel będzie miał dostęp do nowatorskich narzędzi komunikacji (platforma edukacyjna) i dostęp uczniów do Internetu. Zastosowana metoda pozwoli ponadto na znaczną poprawę efektywności lekcji – nauczyciel nie będzie go przeznaczał na przekazywanie wiadomości, a na ich komentowanie, dyskusję oraz wyjaśnianie problemów uczniów. Zastosowanie platformy edukacyjnej pozwoli na zautomatyzowanie procesu sprawdzania wiadomości (testy, zadania na platformie itp.) i pozwoli skierować energię nauczyciela na działania służące rozwojowi zainteresowań uczniów.”

www.kolegiumsniadeckich.pl