PORTAL MIASTA GDAŃSKA

List przewodni

List przewodni
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 Gdańsk, 26 września 2014 r.

Kreatywna pedagogika
- uczymy inaczej,
tworzymy szkołę otwartych umysłów

Szanowni Państwo,

Przemiany we współczesnym świecie, zmiany w kulturze i na rynku pracy wymuszają nowe spojrzenie na szkolną edukację. Coraz częściej nauczyciele wyrażają bezradność w kontaktach z uczniami, którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni do współpracy. Uczniowie zaś twierdzą, że szkoła jest nudna i odległa od prawdziwego życia, a pracodawcy krytykują anachroniczny, skostniały system oparty na bierności jednostki. Potwierdzają to analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Młodym ludziom brakuje umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Wiemy, że w edukacji potrzebne są zmiany. Nie liczymy na gruntowną i przemyślaną reformę ministerialną. Pragniemy sami podjąć wyzwanie i zmienić szkoły oddolnie. Postanowiliśmy zacząć od nas samych, od gdańskich nauczycieli.

Widząc rodzące się problemy w polskich szkołach, skorzystaliśmy z zaproszenia i wzięliśmy udział w projekcie URBACT My Generation@Work. Stworzyliśmy Nauczycielską Grupę Aktywności, która zainicjowała program wsparcia nauczycieli. Jego celem jest podniesienie jakości edukacji w Gdańsku i rozwój kompetencji uczniów: kreatywności, zaradności, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz umiejętności pracy w grupie. Odbywające się od 2013 r. spotkania grupy z przedstawicielami Urzędu Miasta, ekspertem URBACT, członkami stowarzyszenia „Morena” oraz z uczniami gdańskich szkół zaowocowały projektem na szerszą skalę, zakładającym możliwość wprowadzenia rozwiązania systemowego i zaangażowania do współpracy zagranicznych szkół.


Projekt KREATYWNA PEDAGOGIKA jest skierowany do nauczycieli gdańskich szkół. Opiera się na stałej współpracy uczestników w grupach samodoskonalenia zawodowego. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w zespołach międzyszkolnych: przedmiotowych (dla zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania) i problemowych (dla tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną). Każdą grupę poprowadzi przygotowany do tego i wcześniej przeszkolony lider, którym będzie nauczyciel wybrany spośród gdańskiej kadry pedagogicznej. Stworzymy miejsca dla wymiany doświadczeń i ustawicznego kształcenia, zaś efekty naszych działań będziemy publikować na stronie internetowej i na portalach społecznościowych.

KREATYWNA PEDAGOGIKA odpowiada na krytykę współczesnej szkoły. Opiera się na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli, którzy oddolnie powinni przyczynić się do przemiany szkoły i odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata. Pragniemy uczyć się nawzajem, jak rozwijać młodych ludzi lepiej i skuteczniej, korzystając z wiedzy doświadczonych ekspertów i nietuzinkowych praktyków. Chcemy dokonać przewrotu dla dobra ucznia, dla przyszłości nas wszystkich, dla rozwoju naszego miasta...

xxx