PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Lego - Logos

Lego - Logos
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jarosław Spychała, filozof, stworzył autorski sposób uczenia filozofii. Zamiast klasycznej, szkolnej analizy tekstów filozoficznych uczniowie budują swoją interpretację z klocków Lego. Nauczyciele działający w ramach projektu „Kreatywna pedagogika” chcą przenieść ten sposób uczenia na grunt gdańskich szkół. Pierwsze spotkanie z Panem Jarosławem Spychałą, w ramach naszego projektu, odbędzie się 17 października.