PORTAL MIASTA GDAŃSKA

"Kreatywna pedagogika"

"Kreatywna pedagogika"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

KREATYWNA PEDAGOGIKA
Uczymy inaczej - tworzymy szkołę otwartych umysłów

„Kreatywna pedagogika” odpowiada na krytykę współczesnej szkoły. Opiera się na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli, którzy oddolnie powinni przyczynić się do przemiany szkoły i odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.

Przemiany we współczesnym świecie, w kulturze i na rynku pracy, wymuszają na szkole dostosowanie się do nowych warunków. Coraz częściej nauczyciele wyrażają bezradność w kontaktach z uczniami, którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni do współpracy. Uczniowie z kolei twierdzą, że szkoła jest nudna i odległa od prawdziwego życia. Pracodawcy krytykują anachroniczny, skostniały system oparty na bierności podmiotu, nieuczący kreatywności i tzw. „miękkich umiejętności”. Potwierdzają to analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Uczniom brakuje umiejętności samodzielnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. 

Nasz projekt „Kreatywna pedagogika” odpowiada na krytykę współczesnej szkoły. Opiera się na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli, którzy oddolnie powinni przyczynić się do przemiany szkoły i odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata.
Nauczyciele powinni mieć miejsce dla wymiany doświadczeń, dysponować forum dyskusyjnym,  posiadać stały dostęp do profesjonalnych warsztatów i szkoleń na najwyższym poziomie. W gdańskich szkołach tworzymy sieć wsparcia wokół liderów - nauczycieli doświadczonych, otwartych na zmiany, charyzmatycznych i twórczych.

Spotykamy się, by dzielić się swoimi przemyśleniami, pomysłami i doświadczeniami, wypróbowywać w praktyce innowacyjne metody pracy z uczniami, poznawać nowe nieszablonowe narzędzia, rozwijać swój warsztat metodyczny.

Najważniejszym ogniwem grup wsparcia są liderzy przedmiotowi i pedagogiczni. Wybieramy ich spośród nauczycieli pracujących w gdańskich szkołach. To dydaktycy, którzy nie poddają się łatwo trudnościom, jakie niesie ich codzienna praca. Są twórczy, wciąż się rozwijają, uczą. Nie narzekają na system i przełożonych. Stosują w praktyce dwie zasady: rób, co możesz i pamiętaj, że uczeń jest najważniejszym podmiotem procesu nauczania oraz wychowania. To nauczyciele oddani swoim wychowankom, potrafiący dostrzec w każdym uczniu talent i posiadający umiejętność motywowania do pracy nawet najbardziej oporne jednostki.
Kreatywna pedagogika

- uczymy mądrze, twórczo, inaczej!

Czekamy na  Ciebie!

KREATYWNA PEDAGOGIKA IV sezon – 2017/2018 (8.55 MB)