PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Informacje o dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Krakowiec-Górki Zachodnie
Powierzchnia: 8,34 km2
Liczba ludności: 1775 osób
Gęstość zaludnienia: 213 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI
tel. 58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku
tel. 58 328 44 22
ul. Długa Grobla 4
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piechowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

Rada dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
  Bób Dominik

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Kamola Karolina

 • Członek Zarządu 
  Sidor-Borcowska Agata, Fasiczka Helena

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Oflęda-Skorupska Katarzyna

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
  Tubalska Anna

 • Brej Aneta
 • Durkiewicz-Szczepańska Maria
 • Kosznik Irena
 • Parat Daniel
 • Podraza Rafał
 • Rak Beata
 • Sitek Anna
 • Zdrada Halina
 • Żabiński Szymon
Kontakt

Siedziba 
Jodłowa 101/5, 80-633 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 303-82-53

E-mail: 
krakowiec-gorkizachodnie@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
brak

Dyżury
każda środa 17:00-19:00

Dokumenty i komunikaty

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Krakowiec - Górki Zachodnie
krakowiec

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Krakowiec - Górki Zachodnie stanowi część dzielnicy urbanistycznej Port. Jest zlokalizowana na wschodnim krańcu Wyspy Portowej – Stogi. Otoczona jest od północy wodami Zatoki Gdańskiej, a od wschodu i południa wodami Śmiałej i Martwej Wisły.

W strukturze przestrzennej jednostki wyodrębniają się dwa zespoły nisko intensywnej zabudowy mieszkaniowej o charakterze jednorodzinnym. Są to układy ruralistyczne dawnych wsi rolniczo–rybackich: Krakowca i Górek Zachodnich. Część z istniejących obiektów posiada walory kulturowe, niestety w dużej części zdegradowane poprzez liczne przekształcenia i przebudowy, a także niski standard techniczny. Z uwagi na niewielką liczbę mieszkańców w obszarze nie wykształcił się ośrodek usługowy. Usług jest niewiele i występują w postaci rozproszonej. W środkowej części terenu zlokalizowana jest baza paliwowa PERN-u powstała w latach 70. zeszłego wieku.

Przez tereny leśne przebiegają wiązki ropociągów. Niewątpliwe walory krajobrazowo-przyrodnicze posiada las wydmowy wraz z użytkami ekologicznymi Karasiowe Jeziorka i Zielone Wyspy, zajmujący północny fragment obszaru. Wzdłuż zachodniego brzegu Wisły Śmiałej zlokalizowane są obiekty wykorzystujące walor nadwodnego położenia: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, Akademicki Klub Morski, Jachtklub Morski Stoczni Gdańskiej, marina jachtowa z hotelem Galion, stacja ratownictwa SAR, a na krańcu południowo-zachodnim są zlokalizowane funkcje stoczniowe, m. in. działająca tu od lat Stocznia Wisła S.A.


Kierunki rozwoju

W obszarze Krakowca–Górek Zachodnich rozwój będzie prowadzony dwutorowo: jako niewielkie uzupełnianie i podnoszenie standardu istniejącej zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem jej kulturowego charakteru oraz rozwój i wzmacnianie funkcji związanych z unikalnym, nadwodnym położeniem. Możliwe będą dalsze inwestycje w funkcje turystyczno-sportowo-rekreacyjne oraz przekształcenia terenu między Martwą Wisłą a ulicą Łowicką w kierunku funkcji portowych i usługowych związanych z wykorzystaniem dostępu do akwenu. Funkcja mieszkaniowa w tych rejonach nie będzie funkcją rozwojową.

Walory przyrodniczo–krajobrazowe lasu wydmowego dalej stanowić będą istotny komponent charakteru tej części Wyspy Portowej.


Środowisko:

 • obszary i obiekty objęte ochroną / fragment obszaru Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły, bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka, 3 użytki ekologiczne: Karasiowe Jeziorka, Zielone Wyspy na Wiśle Śmiałej i Wydma w Górkach Zachodnich
 • tereny wskazane do ochrony / 1 teren proponowany do ochrony w formie użytku ekologicznego


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 60,5


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych z wyjątkiem sieci ciepłowniczej, która obejmuje jedynie zachodnią część jednostki. Przez omawiany obszar przepływa rzeka Gniła Łacha, odprowadzana do Martwej Wisły poprzez pompownię Gniła Łacha (zlokalizowaną poza jednostką). Tereny położone wzdłuż brzegu Martwej Wisły oraz w rejonie Wisły Śmiałej stanowią obszary szczególnie zagrożone powodzią.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl