PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
  kartaOd 1 maja 2023 roku pełna obsługa Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (przyjmowanie wniosków, wydawanie kart zarówno z wniosków tradycyjnych jak i on-line i in.) znajduje się w Gdańskim Centrum Świadczeń w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34, tel. 58 326 50 00

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Posiadacze karty mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m. in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Realizatorem zadań związanych z przyznawaniem mieszkankom i mieszkańcom Gdańska Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest Gdańskie Centrum Świadczeń.

O wydanie karty może wnioskować każdy pełnoletni członek rodziny, w której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Kartę Dużej Rodziny mogą również uzyskać rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, a także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny

Zasady ubiegania się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz formularze wniosków dostępne są na stronie https://bip.gcs.gda.pl (zakładka „Procedury i formularze do pobrania”).