PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje ogólne

Informacje ogólne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czy wiesz, że:

 • zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gdańsku licencje na wykonywanie przewozów taksówką oraz wypisy z tej licencji wydaje Wydział Komunikacji,
 • każda taksówka musi mieć zamieszczoną naklejkę z herbem Miasta Gdańska i numerem bocznym taksówki - wzór oznakowania określa uchwała nr LV/1610/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2018 r.
 • na szybie tylnych prawych drzwi, w górnym prawym rogu patrząc z zewnątrz pojazdu powinna być umieszczona dwustronna nakleja informująca o opłatach, a bezpośrednio pod nią naklejka umożliwiająca uzyskanie informacji o przedsiębiorcy wykonującym krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką   - wzory naklejek określa uchwała nr LV/1610/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2018 r
 • Rada Miasta Gdańska, uchwałą nr LV/1608/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2018 r. określiła jedną strefę cen (stawek taryfowych) w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska, całe miasto jest więc jedną strefą, Ponadto, określono dwie taryfy cen:
  • taryfę 1 - obowiązującą od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 22.00 przy przejazdach na terenie Gminy Miasta Gdańska,
  • taryfę 2 - obowiązującą od poniedziałku do soboty w godz. 22.00 - 6.00,  w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby oraz w godz. 16.00 - 6.00 w dniach 24 i 31 grudnia na terenie Gminy Miasta Gdańska.

                 W/w uchwała określiła również następujące ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie Gminy Miasta Gdańska:

  • opłatę początkową za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf - 9,00 zł,
  • cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 1 - 4,00 zł,
  • cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 2 - 6,00 zł,
  • opłatę za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf - 50,00 zł.
 • W uchwale nr LV/1609/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Gdańska określiła przepisy porządkowe związane z przewozem osób i ich bagazu na terenie Gminy Miasta Gdańska - Przepisy porządkowe (86.75 KB)
 • bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów udziela Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • skargi i wnioski dot. usług przewozowych świadczonych przez gdańskich taksówkarzy można składać do Wydziału Komunikacji,
 • sprawy z zakresu ochrony ładu i porządku publicznego można zgłaszać do Straży Miejskiej.
 • wydawanie licencji na wykonywanie taksówką transportu drogowego reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).
 • warunki dodatkowe dla taksówki określa § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 2022 z późn. zm.).