PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Okręg wyborczy nr 4

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Okręg wyborczy nr 4
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Olga Budzanowska, Adrian Chyliński, Lolita Dwojacka, Ryszard Fryska, Hanna Hubert, Marcin Jarosz, Sławomir Kalwasiński, Halina Królczyk, Aleksandra Kulma, Daniel Lipecki, Aneta Magnuszewska, Danuta Maltańska – Wojciechowska, Agata Mancewicz, Milena Moeller, Halina Piotrowska, Anna Podsiadłowska, Krystyna Przybyłowska, Daniel Sokalski, Tomasz Stęplowski, Katarzyna Żyżun

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Sławomir Kalwasińsk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Daniel Lipecki

Członek Zarządu
Aleksandra Kulma, Krystyna Przybyłowska

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Lolita Dwojacka

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Siedziba
ul. Manifestu Połanieckiego 36, 80-406 Gdańsk

Telefon
(58) 573-23-88

E-mail: 
dolny.wrzeszcz@gmail.com

Portal
http://wrzeszczdolny.pl/

Dyżury
Poniedziałek 11:00-12:30, Czwartek 17;00-18:30

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1075/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1374/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/80/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/147/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.