PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
Okręg wyborczy nr 2

Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice
Okręg wyborczy nr 2
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Paweł Czoska, Elżbieta Dudek, Stanisława Dzierżawska, Barbara Fedyrko, Danuta Gdaniec, Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa, Stanisław Jażdżewski, Ewa Klimek, Piotr Lachowski, Wojciech Liczmański, Iwona Łangowska, Alicja Marciniak – Stopieńska, Mirosław Pająkowski, Sylwia Rydlewska – Kowalik, Barbara Struzik, Ewa Świątek, Elżbieta Tysarczyk, Katarzyna Wasilewska, Anna Zielińska, Andrzej Ziółkowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Piotr Lachowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Zielińska

Członek Zarządu
Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Danuta Gdaniec

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Elżbieta  Dudek 

Siedziba
ul. Przemyska 21 (Dom Sąsiedzki), 80-180 Gdańsk

Telefon
(58) 326-07-91

E-mail: 
ujescisko-lostowice@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.radaujescisko.pl

Dyżury
Wtorek 18:30 - 19:30

Statut Dzielnicy

 

Uchwała nr XXXVIII/1073/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1180/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1372/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/78/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/145/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.