PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Suchanino
Okręg wyborczy nr 3

Rada Dzielnicy Suchanino
Okręg wyborczy nr 3
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Brunka Paulina, Gawor Jolanta, Grabowski Juliusz, Iwona Gołębiowska, Jakubowski Krzysztof, Krawczuk Szymon, Lachowska Maria, Madany Marcin, Mazurkiewicz Szymon, Okuniewska Ewa, Ossowska Beata, Stocki Orest, Stojek Antoni, Toczyński Patryk, Woźniak Małgorzata

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Ewa Okuniewska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Maria Lachowska

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Juliusz Grabowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Małgorzata Woźniak

Siedziba
Paderewskiego 4/35, 80-170 Gdańsk

Telefon/fax.
58 573-41-83, 500 596 616

E-mail:
suchanino@gdansk.gda.pl

Portal

Facebook
Rada Dzielnicy Suchanino

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1071/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1192/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1370/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września2014 r.

Uchwała nr V/76/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/143/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.