PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Strzyża
Okręg wyborczy nr 4

Rada Dzielnicy Strzyża
Okręg wyborczy nr 4
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy

Maria Bernolak-Szczypior, Marcin Błędkowski, Krystyna Burakowska, Marta Czarkowska, Zofia Domoń, Anna Fałtynowicz, Wojciech Ilczyszyn, Kazimierz Koralewski, Andrzej Kurek, Dariusz Majorek, Elżbieta Michalska, Piotr Olszewski, Piotr Osiecimski, Maria Prokopowicz, Andrzej Witkiewicz  

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Witkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Fałtynowicz

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Osiecimski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Zofia Domoń

Siedziba 
ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk

Telefon/fax.
58 520-27-92

E-mail:
zarzad@strzyza.pl

Portal
www.strzyza.pl

Dyżury
każdy poniedziałek i czwartek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy
Uchwała nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.