PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Śródmieście
Okręg wyborczy nr 2

Rada Dzielnicy Śródmieście
Okręg wyborczy nr 2
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Marcin Bildziuk, Filip Borysewicz, Bohdan Gajkowski, Mikołaj Górski, Dominika Ikonnikow, Wacław Janocki, Magdalena Kamrowska, Jacek Król, Mateusz Litwiński, Marta Mężyk, Stanisław Michel, Maciej Multaniak, Agata Pawłowska, Łukasz Pellowski, Leszek Pochroń – Frankowski, Wojciech Rudnicki, Anna Stawska, Jadwiga Wojciechowska, Anna Woroniecka, Paweł Zienkiewicz, Jarosław Żurawiński

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Dominika Ikonnikow

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Marta Mężyk

Członek Zarządu
Anna Woroniecka, Barbara Wysocka

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Leszek Pochroń - Frankowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Jarosław Żurawiński

Siedziba
ul. Ogarna 29/30, 80-826 Gdańsk

Telefon
(58) 306-78-14

E-mail:
srodmiescie@gdansk.gda.pl

Portal
www.radagdansksrodmiescie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury
środa 16:00-18:00

Statut Dzielnicy

 

Uchwała nr XXXVIII/1072/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1371/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/77/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/144/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.