PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie
Okręg wyborczy nr 5

Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie
Okręg wyborczy nr 5
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Adamczyk Daniel, Chmielecki Andrzej, Czermiński Michał, Frankowska Jolanta, Heyke Wojciech, Janota Mateusz, Kalinowski Leszek, Klawikowska Iwona, Klein Patryk, Kolatzek Krzysztof, Patejuk Alicja, Pietrzak Piotr, Pomieczyńska Elżbieta, Ptaszyński Grzegorz, Rotocka-Kamińska Eliza, Rozenberg Adam, Rutkowska Teresa, Skrzypski Krzysztof, Wysiecki Mikołaj, Zielke Zbigniew

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Skrzypski - tel. 508-186-023

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Ptaszyński

Czlonkowie Zarządu
Iwona Klawikowska, Teresa Rudkowska

Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Jolanta Frankowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy
Andrzej Chmielecki

Siedziba
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk (budynek GIMNAZJUM nr 19)

Telefon
58 761-45-97 wew. 27

E-mail:
rada@przymorzewielkie.pl

Portal
www.przymorzewielkie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1066/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1365/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/71/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/138/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.