PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Osowa
Okręg wyborczy nr 6

Rada Dzielnicy Osowa
Okręg wyborczy nr 6
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Monika Bednarska, Paweł Bodakowski, Grzegorz Boros, Maciej Juchniewicz, Waldemar Karpiński, Katarzyna Komorowska, Stanisław Krzemiński, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Maciej Przybylski, Bartosz Stefański, Andrzej Teleżyński, Łukasz Żyliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Maciej Przybylski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Boros

Członek Zarządu
Monika Bednarska, Maciej Juchniewicz

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Waldemar Karpiński

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Bartosz Stefański

Siedziba
ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 554-54-20

E-mail:
osowa@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.rada.osowa.com

Facebook
Rada Dzielnicy Osowa

Dyżury
codziennie 18:00-19;00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1062/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1352/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/67/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/134/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.