PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Olszynka
Okręg wyborczy nr 1

Rada Dzielnicy Olszynka
Okręg wyborczy nr 1
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Stanisława Borowska – Gala, Krystyna Chruszczynska, Elżbieta Dziukała, Marcin Januszewski, Roman Kamrowski, Elżbieta Kędzierska, Halina Korona, Jadwiga Kubik, Paula Łukaszewicz, Mirosław Piotrowski, Radosław Stasiak, Aleksandra Tywoniuk, Janina Zdunek, Jarosław Zygmunt

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Jadwiga Kubik

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Mirosław Piotrowski

Członek Zarządu
Karina Rembiewska, Marcin Januszewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Halina Korona

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Elżbieta Dziukała

Siedziba
Modra 2, 80-736 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 322-96-98

E-mail:
olszynka@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
http://www.radaosiedlaolszynka.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Olszynka

Dyżury
wtorek 17:00-18:00, czwartek 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1060/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1170/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1359/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/65/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/132/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.