PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Młyniska
Okręg wyborczy nr 4

Rada Dzielnicy Młyniska
Okręg wyborczy nr 4
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Krystyna Adamska, Tomasz Biernacki, Urszula Chrzan-Boniecka, Ewa Cegielna, Krzysztof Dzienis, Jolanta Gauden, Iwona Gergelewicz, Weronika Harasimowicz, Lucjan Kegel, Anna Kobylska, Agnieszka Kowalska, Wiesław Majsik, Małgorzata Strugała, Monika Strugała, Lidia Zawacka

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Monika Strugała

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Agnieszka Kowalska 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Krzysztof Dzienis

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ewa Cegielna

Siedziba 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-45-72

E-mail:
mlyniska@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.mlyniska.gda.pl

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1057/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1167/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1356/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/62/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/129/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.