PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Matarnia
Okręg wyborczy nr 6

Rada Dzielnicy Matarnia
Okręg wyborczy nr 6
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Bogucki Zbigniew, Czechowska Maria, Gajda Krzysztof, Gofron Krzysztof, Górska Irena, Magdalena Dzięcielska, Kasarab Jarosław, Kęska Robert, Korpacka Danuta, Kossakowski Daniel, Krasa Wiesława, Richert Łukasz, Sollich Jakub, Zawadzka Anna, Żyngiel Waldemar

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Wiesława Krasa

Członkowie Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Łukasz Richert

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Waldemar Żyngiel

Siedziba
ul. Słowackiego 140

Telefon
519-708-511 lub 58 573-29-64

E-mail:
rada@matarnia24.pl

Portal
http://matarnia24.pl/rada-dzielnicy.html

Facebook
Rada Dzielnicy Matarnia

Dyżury
poniedziałek od 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1056/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1189/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1355/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/61/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/128/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.