PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
Okręg wyborczy nr 1

Rada Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie
Okręg wyborczy nr 1
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Małgorzata Anioł, Danuta Błażyńska, Teresa Brej, Bernarda Dąbrowska, Maria Durkiewicz – Szczepańska, Dorota Kamińska, Marzena Kąkol, Piotr Knigawka, Mirosław Knop, Irena Kosznik, Beata Rak, Maria Sztukowska, Ewa Szustak, Halina Zdrada, Katarzyna Żabińska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Halina Zdrada

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Katarzyna Żabińska

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Irena Kosznik

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marzena Kąkol

Siedziba
Jodłowa 101/5, 80-633 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 303-82-53

E-mail:
krakowiec-gorki.zachodnie@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
brak

Dyżury
środa 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1054/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1165/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1353/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/59/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/126/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.