PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Jasień
Okręg wyborczy nr 3

Rada Dzielnicy Jasień
Okręg wyborczy nr 3
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Zbigniew Browarczyk, Anna Drapella, Krzysztof Drzymała,Piotr Kruk, Marek Kryniewski, Magdalena Nowicka, Lech Pupek, Dorota Radlińska, Teresa Rakoczy, Lidia Rybandt, Janusz Smoleń, Anna Szumichora, Tomasz Torcz, Ewa Tumasz, Iwona Wilkowska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Magdalena Nowicka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Torcz

Członek Zarządu
Lidia Rybandt, Piotr Kruk 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Anna Szumichora

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marek Kryniewski

Siedziba
ul. Damroki 63, 80-177 Gdańsk

Telefon
(58) 302-32-65

E-mail:
dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
jasien@radadzielnicy.gdansk.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Jasień

Dyżury
wtorek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy
Uchwała nr XXXVIII/1052/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1351/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr V/57/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/124/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.