PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Chełm
Okręg wyborczy nr 2

Rada Dzielnicy Chełm
Okręg wyborczy nr 2
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Patryk Bukowski, Leszek Cudnowski, Wojciech Dzedzej, Zenobia Glac – Ściebura, Elżbieta Hułas, Ryszard Kopittke, Julita Kuklińska, Katarzyna Langowska, Beata Matyjaszczyk, Marian Menczykowski, Marian Ochocki, Krzysztof Olechnowicz, Natalia Ostrowska, Adam Paszyński, Agnieszka Rezmer, Michał Rojek, Anna Rożek, Marian Stankiewicz, Grażyna Stolc, Piotr Wnorowski, Danuta Zadrzyńska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marian Menczykowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Elżbieta Hułas

Członek Zarządu
Agnieszka Rezmer, Anna Rożek

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Wnorowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wojciech Dzedzej

Siedziba
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Telefon
(58) 300-04-65

E-mail:
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl

 

Portal
www.radadzielnicychelm.pl    

Dyżury
każdy wtorek 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

 

Uchwała nr XXXVIII/1051/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1162/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1350/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/56/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/123/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.