PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rada Dzielnicy Brętowo
Okręg wyborczy nr 4

Rada Dzielnicy Brętowo
Okręg wyborczy nr 4
Kadencja 2015-2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Skład Rady Dzielnicy
Aneta Chabrowska, Bogusław Cieśliński, Maciej Fotek, Tomasz Gawłas, Michał Guss, Joanna Hinz, Iwona Konieczna, Rajmund Kowalczyk, Tadeusz Leksycki, Józef Marzec, Zbigniew Sobieszczański, Krzysztof Wiczkowski, Grażyna Wielgus, Wacław Ziomek

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Tadeusz Leksycki

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Gawłas

Członek Zarządu
Aneta Chabrowska,

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Zbigniew Sobieszczański

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Maciej Fotek

Siedziba
ul. Podkarpacka 17, 80-292 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 342-55-89

E-mail:
bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rada-bretowo.pl

Dyżury
wtorek 17:00-19:00, czwartek 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1049/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1348/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/54/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/121/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.