PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Jasień
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Jasień
Powierzchnia: 11,45 km2
Liczba ludności: 20972 osób
Gęstość zaludnienia: 1832 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV
tel. 58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku
tel. 58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – nadkom. Celina Bemowska

www.gdansk.policja.gov.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku
tel. 58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Jasień
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
  Magdalena Nowicka

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Ziętara Kamil

 • Członek Zarządu
  Bujalska Ewa, Rybandt Lidia

 • Przewodniczący Rady Dzielnicy
  Torcz Tomasz

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
 • Dubiec Michał
 • Aleksiejuk Adam
 • Drapella Anna
 • Komorowski Tomasz
 • Kopeć Łukasz
 • Kryniewski Marek
 • Pluto-Prondzinska Małgorzata
 • Rakoczy Teresa
 • Styfi Magdalena
 • Szumichora Anna
Kontakt

Siedziba 
Leszczynowa 5, 80-175 Gdańsk

Telefon
603 740 781
Przewodnicząca Zarządu

E-mail: 

dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
jasien@radadzielnicy.gdansk.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Jasień

Dyżury
każdy wtorek 17:00-18:00 lub po umówieniu się telefonicznym  - 603 740 781

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Jasień

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Jasień
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jasień jest położony w zachodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe
Jasień jest położony w zachodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Jasień jest położona w zachodniej części dzielnicy urbanistycznej Południe i obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim jednostkę urbanistyczną Jasień Szadółki (Jasień, Kiełpinek, Karczemki Nynkowskie, Szadółki, Rębowo). Na terenie dzielnicy dominuje zabudowa o charakterze mieszkaniowym.

Aleja Armii Krajowej dzieli dzielnicę na obszary charakteryzujące się różnym stopniem zaawansowania rozwoju strukturalnego. Obszar położony na północ od alei Armii Krajowej jest zdefiniowany przestrzennie i funkcjonalnie. Wykształciły się tu mieszkaniowe osiedla wielorodzinne i jednorodzinne. Popoligonowe tereny pomiędzy Jasieniem i Kiełpinkiem pozostają w większości niezagospodarowane, choć można tam zaobserwować początki procesów inwestycyjnych. W północnej części dzielnicy przebiega trasa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z przystankami PKM Kiełpinek i Jasień, które stały się silnym impulsem rozwojowym dla tego rejonu. Na północ od trasy PKM znajdują się m.in. tereny rekreacyjne ze zrealizowanym ostatnio zbiornikiem retencyjnym Jasień i lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Część dzielnicy położona na południe od alei Armii Krajowej charakteryzuje się bardziej rozproszoną zabudową mieszkaniową, głównie wielorodzinną. Przeważają tam nieużytkowane tereny porolnicze. Ta część dzielnicy jest słabiej wyposażona w infrastrukturę drogową i społeczną. Niemniej można tu zaobserwować dynamiczne procesy inwestycyjne. Na wschód od jeziora Jasień usytuowane są ogrody działkowe. Znaczna część z nich przekształciła się w substandardowe obszary o charakterze quasi mieszkaniowym. Wzdłuż Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta, przy węzłach komunikacyjnych Karczemki i Szadółki powstały obszary koncentracji usług, które pełnią również
rolę ośrodków usługowych obsługujących mieszkańców dzielnicy. Poza tym sieć ośrodków usługowych jest jeszcze niewykształcona.

Mieszkańcy mają do dyspozycji skupiska usług lokalizowanych przypadkowo i rozproszonych przestrzennie. Jedynie osiedle Jasień jest dobrze wyposażone w podstawowe usługi. Na południe od Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta usytuowane jest składowisko odpadów komunalnych na Szadółkach, będące okresowym źródłem uciążliwości zapachowych dla mieszkańców południowej części dzielnicy.

Zakład Utylizacyjny prowadzi prace modernizacyjne zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowych.

Poza ZUT miejsca pracy koncentrują się głównie w handlu, usługach, choć dzielnica Jasień może się pochwalić pierwszym, dużym obiektem biurowym na Południu - Cube Office Park. Atutem dzielnicy są jej walory krajobrazowo-przyrodnicze. Dzielnicę przecina dolina potoku Jasień łącząca jezioro Jasień ze zbiornikiem retencyjnym Jasień. Dolina odgrywa rolę naturalnego korytarza ekologicznego.


Kierunki rozwoju

W dzielnicy Jasień przewiduje się dalszy rozwój dominującej funkcji mieszkaniowej. Przystanki PKM Jasień i Kiełpinek stanowią przesłankę do intensyfikacji terenów położonych w ich sąsiedztwie. Na terenach po dawnym poligonie powstaną osiedla mieszkaniowe z przestrzeniami publicznymi i usługami. Znaczne połacie najcenniejszych przyrodniczo obszarów (tereny wzdłuż potoku Jasień i skupiska roślinności o dużych wartościach) pozostaną przy tym niezabudowane.

Na północ od trasy PKM planowane jest powstanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na około 40 ha planuje się tereny rekreacyjno-parkowe z usługami dla ich użytkowników. Po południowej stronie alei Armii Krajowej istniejąca gniazdowa struktura osiedli mieszkaniowych będzie uzupełniana przez nowe inwestycje, łączące dotychczas odosobnione osiedla. Postępuje tam dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje się zabudowę o zróżnicowanych formach i standardach zamieszkiwania – od jednorodzinnej poprzez małe domy mieszkalne po zabudowę wielorodzinną. Część ogrodów działkowych przekształci się w tereny mieszkaniowe. Funkcja ogrodów zostanie zachowana na południe od ulicy Źródlanej.

Istotne jest systematyczne uzupełnianie rozwijającej się struktury mieszkaniowej dzielnicy przez podstawowe usługi, wzbogacanie nowych i istniejących osiedli w przestrzenie publiczne, a także urządzanie terenów zielonych i rekreacyjnych dla mieszkańców. Docelowo dzielnica będzie dobrze obsłużona infrastrukturą społeczną. Przewidziano rezerwy pod szkoły i przedszkola. Miasto systematycznie wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu mieszkańców na tego typu obiekty. We wschodniej części dzielnicy, przy tzw. ulicy Nowej Bulońskiej Południowej powstanie szkoła i przedszkole. Na osiedlu Jasień przy ulicy Damroki powstało przedszkole. Mieszkańcy dzielnicy będą też mieli dogodny dostęp do wielofunkcyjnego Centrum Dzielnicy Południe, planowanego tuż przy wschodniej granicy jednostki. 

Preferowanym kierunkiem rozwoju dzielnicy będzie również zwiększenie liczby miejsc pracy. Planowany jest m.in. rozwój funkcji przemysłowej i usługowej wzdłuż Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta oraz alei Armii Krajowej.

Dynamiczny rozwój dzielnicy wymaga też uzupełnienia sieci transportowej. Ten proces już się rozpoczął. Powstają projekty budowy ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej oraz innych ulic poza dzielnicą, istotnych z punktu widzenia jej obsługi (Nowej Warszawskiej i Nowej Świętokrzyskiej). Rozpoczyna się realizacja Nowej Bulońskiej Północnej z trasą tramwajową, która połączy Jasień z Wrzeszczem. 


Środowisko:

 • obszary i obiekty objęte ochroną / fragment rezerwatu przyrody Dolina Strzyży wraz z jego otuliną, fragment Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dolina Potoków Strzyża i Jasień
 • tereny wskazane do ochrony / 6 terenów w całości i fragment jednego proponowane do ochrony w formie użytków ekologicznych

Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

 • 79


Inżynieria

Zapewniony dostęp do sieci inżynieryjnych, z wyjątkiem części zachodniej gdzie brakuje sieci ciepłowniczej. Przez teren biegną górne odcinki cieków: Potoku Oruńskiego z istniejącym zbiornikiem Świętokrzyska 1 i projektowanym zbiornikiem „0” oraz Potoku Siedlickiego z projektowanym zbiornikiem Źródło. Ponadto w obrębie jednostki znajdują się fragmenty cieków: potoku Jasień wraz z częścią zbiornika Jasień i dopływem Jasień III, rowu S1 wraz ze zbiornikiem Jabłoniowa, rowu S2, Potoku Kozackiego. W obrębie jednostki zlokalizowane są jezioro Jasień i Staw Wróbla – także pełniące funkcje zbiorników retencyjnych.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl