***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ludność i ilość mieszkańców dzielnicy Jasień

A
A
Zbiornik retencyjny i bloki na Jasieniu
Zbiornik retencyjny i bloki na Jasieniu
fot. Maciej Kosycarz /KFP

 

Informacje ogólne dotyczące dzielnicy

  • Powierzchnia: 11,48 km2
  • Liczba ludności: 14 968 osób

Dzielnica położona jest na wysoczyźnie morenowej, na skraju Pojezierza Kaszubskiego. z Jasieniem sąsiadują: od północy – dzielnice Matarnia, Brętowo i Piecki-Migowo, od wschodu – dzielnica Ujeścisko-Łostowice, od południa – gmina wiejska Kolbudy, natomiast od zachodu, poprzez Obwodnicę Trójmiasta – dzielnica Kokoszki.

Demografia

Dzielnicę Jasień zamieszkuje 14 968 osób. Na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta liczba mieszkańców tej dzielnicy. Dzielnica ta charakteryzuje się dodatnim saldem migracji, które w roku 2016 wynosiło +33,8 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy oraz dodatnim przyrostem naturalnym, który w 2016 roku wyniósł +21,3.

 

jasien ludnosc

 

Większość mieszkańców dzielnicy, według stanu na 2016 rok stanowią kobiety – 52%, mężczyźni stanowią natomiast 48%. Osoby powyżej 60 roku życia stanowią 11,3% mieszkańców dzielnicy.

 

jasien ludnosc 2

 

Opracowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

 

***