***
Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Historia dzielnicy

A
A

Osiedle mieszkaniowe i ogródki działkowe na skraju Pojezierza Kaszubskiego, na wysoczyźnie morenowej. Wieś w 1284 roku nadana przez Mściwoja II rycerzowi Piotrowi, synowi cześnika gdańskiego. Po 1308 wieś krzyżacka, w latach 1400–1438 liczyła około 480 ha, miała karczmę. Od roku 1648 należała do dóbr królewskich Kiełpino. Od lipca 1807 w granicach I Wolnego Miasta Gdańska. W roku 1869 zamieszkiwało go 270 osób . W 1871 istniał folwark oraz 23 zagrody, mieszkało 261 osób. Od 1874 roku Nenkau wchodziło w obręb powiatu gdańskiego jako obszar dworski w okręgu urzędowym Kiełpino. W 1880 w obrębie Nenkau znajdowały się karczma, cegielnie, 20 zagród, mieszkało 270 osób. W roku 1891 grunty majątku, którego właścicielem był Edward Maquet, liczyły 440 ha, funkcjonowała cegielnia. Po I wojnie światowej obszar dworski należał do II Wolnego Miasta Gdańska, mieszkało tu 199 (1923) i 210 (1924) osób, istniał folwark z dworkiem i parkiem, funkcjonowały kuźnia, szkoła i rzeźnia.
Po II wojnie światowej zmieniono nazwę na Nenkowo, wieś zasiedlili napływowi Kaszubi i górale. W roku 1951 wieś gromadzka gminy Łostowice w powiecie gdańskim, w 1954 wieś gromadzka powiatu gdańskiego, włączona w granice administracyjne Gdańska 1 I 1973.
Nadana w 1954 nazwa Jasień nawiązuje do nazwiska byłego właściciela F.J. Jasieńskiego. W latach 1991–1998 na wykupionych gruntach rolniczych rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego Jasień, następnie osiedla Kryształowe. Niektóre ulice noszą imiona wywodzące się z legend kaszubskich: rycerza Blizbora, Pólnicy, księżniczkiDamroki, Kraśniąt, Stolema. Od 1996 wydawany jest miesięcznik osiedlowy „Dzwonek Jasieński”. Zespół dworsko-pałacowy przy ul. Zwierzynieckiej obecnie zajmuje powierzchnię około 2 ha. Zachowany budynek dworu jest murowany z cegły, pochodzi z 1. połowy XIX wieku. Do Jasienia zalicza się dawne przysiółki Nynkowska Góra (Nenkauerberg) w okolicy ul. Żołędziowej oraz Nynkowska Cegielnia (Nenkauer Ziegelei) w pobliżu ul. Leszczynowej i Jeziornej. Na potrzeby
powstającego od roku 1980 osiedla Karczemki (w dzielnicy Kokoszki) przekazano obszar na zachodzie zwany Karczemki Nynkowskie.
Od 11 I 2011 samodzielna jednostka pomocnicza w administracyjnympodziale Gdańska obejmuje, oprócz historycznego Jasienia, także Kiełpinek, Rębowo i Szadółki. Granicę między nowymi jednostkami Jasień i Ujeścisko-Łostowice wyznaczono na północ od granicy z Pieckami-Migowem, stąd biegnie na południe przez ul. Stolema, Kartuską, Jeziorową, Jabłoniową (skąd granica jednostki Jasień biegnie na południowy-wschód do Potoku Oruńskiego i wzdłuż Potoku Kozackiego do granic administracyjnych Gdańska).

Aleksandra Stefańska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rad Dzielnic
***