PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zdrowie

Zdrowie
Możliwość korzystania z nieodpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce uzależniona jest od posiadania ubezpieczenia. Ubezpieczenie posiadają przede wszystkim osoby zatrudnione, wobec których odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Powszechna opieka zdrowotna w Polsce dostępna jest w ramach NFZ – Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli nie pracujesz i nie masz możliwości zarejestrowania się w Urzędzie Pracy ale posiadasz miejsce zamieszkania w Gdańsku oraz zezwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ lub wykupić inny pakiet ubezpieczeniowy, oferowany przez prywatną firmę.

UWAGA! Jeżeli twój mąż lub żona pracuje w Polsce, zarówno ty jak i wasze dzieci możecie zostać dopisani do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.