PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomoc finansowa w związku z trudną sytuacją życiową i finansową

Pomoc finansowa w związku z trudną sytuacją życiową i finansową
Pomoc finansową mogą uzyskać jedynie osoby mające prawo ubiegać się o wsparcie w ramach pomocy społecznej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

CZYM JEST POMOC FINANSOWA W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ I FINANSOWĄ?

Jest to zasiłek, który może być wypłacony jednorazowo albo przez dłuższy okres, na przykład co miesiąc. Kwota takiego zasiłku jest ustalana indywidualnie. W celu złożenia wniosku o zasiłek należy udać się do Centrum Pracy Socjalnej (CPS)

RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ I FINANSOWĄ

Rodzaje zasiłków:

  • zasiłek stały - jest przyznawany z tytułu niepełnosprawności lub wieku na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na okres ważności karty pobytu – jeżeli jest on krótszy niż ważność orzeczenia
  • zasiłek okresowy - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie i inne trudności wpływające na sytuacją życiową osoby i przyznawany jest na okres do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnej sytuacji, ważności karty pobytu, ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy ważności zaświadczenia lekarskiego
  • zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny - przyznawany między innymi na zakup leków, odzieży, środków czystości, środków higienicznych i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ W ZWIĄZKU Z TRUDNĄ SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ I FINANSOWĄ

Aby złożyć wniosek należy spełnić kryterium dochodowe - miesięczny dochód Twojej rodziny (wszystkich osób, z którymi mieszkasz, i które składają się na koszty dotyczące wspólnych potrzeb) nie powinien przekraczać 600 zł netto na osobę w rodzinie, a jeśli mieszkasz sam / sama - Twój dochód nie powinien przekraczać 776 zł netto. Wniosek należy złożyć w Centrum Pracy Socjalnej (CPS), które znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania w Gdańsku.

W celu złożenia wniosku, weź ze sobą:

  • dokument potwierdzający Twoją podstawę pobytu na terenie Polski
  • zaświadczenia/oświadczenia o dochodach, decyzję o przyznanych świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), albo z Gdańskiego Centrum Świadczeń (GCŚ)

Przydatne linki:

Formy wsparcia oferowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Przydatne adresy – MOPR-u i CPS-ów w Gdańsku

Centra Pracy Socjalnej w Gdańsku – informacja i lokalizacja 

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?