PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obsługa mieszkańców

Obsługa mieszkańców
W Gdańsku obsługą mieszkańców zajmują się różne jednostki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W tej kategorii dowiesz się gdzie i jakie sprawy załatwisz w poszczególnych jednostkach.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Miejsca, w których załatwisz sprawy urzędowe i otrzymasz wsparcie realizowane przez różne jednostki miasta Gdańska:

Zespoły Obsługi Mieszkańców - są to miejsca, w których załatwisz sprawy urzędowe, takie jak:

  • zameldowanie
  • uzyskanie numeru PESEL
  • założenie profilu zaufanego
  • zarejestrowanie działalności gospodarczej
  • zarejestrowanie pojazdu
  • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
  • uzyskanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń w zakresie transportu drogowego
  • w przypadku uzyskania polskiego obywatelstwa - wyrobisz dowód osobisty
  • sprawy dotyczące rejestracji związków małżeńskich, urodzeń i zgonów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR) - jest to miejsce, w którym otrzymasz pomoc socjalną i materialną. Jeśli został Ci przyznany status uchodźcy lub ochrona międzynarodowa w Polsce, pracownicy i pracowniczki MOPR udzielą Ci wsparcia w ramach Indywidualnego Programu Integracji.

Gdańskie Centrum Świadczeń (GCŚ) - w GCŚ możesz ubiegać się o różne świadczenia finansowe, na przykład 500+, becikowe albo zasiłek rodzinny.