PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Numery alarmowe

Numery alarmowe
W Polsce, oprócz uniwersalnego numeru 112 działają również oddzielne numery telefonów, pod którymi połączysz się z różnymi służbami.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

997 POLICJA

Na policję należy zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje, które związane są z łamaniem prawa i przestępczością w Polsce. Do policjantów możesz zgłosić: kradzież, pobicie, przemoc, sytuację, w której ktoś Ci groził, prześladowanie, zaginięcie osoby, oszustwo i inne sytuacje związane z łamaniem prawa.

Na policję można zadzwonić albo przyjść osobiście na komisariat - biuro, w którym pracują policjanci.

Przydatne linki:

Informacja o polskiej policji po angielsku

Lista komisariatów policji

 

986 STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska zajmuje się ochroną porządku w miejscach publicznych, kontrolą ruchu drogowego, kontrolą publicznego transportu zbiorowego, informowaniem społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także bierze udział w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Od niedawna Straż Miejska w Gdańsku zajmuje się również pomaganiem chorym i rannym zwierzętom i reagowaniem w przypadkach znęcania się nad nim.

Przydatne linki:

Informacja o Straży Miejskiej w Gdańsku

Lista referatów - jednostek strazy miejskiej w Gdańsku, zajmujących się określonymi dzielnicami w Gdańsku

Twój straznik miejski - lista strażników miejskich, któtrzy zajmują sie sprawami określonych ulic i miejsc w Gdańsku

 

998 STRAŻ POŻARNA

Straż Pożarna interweniuje i walczy z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Przydatne linki:

Informacja o Straży Pożarnej w Gdańsku

 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie ratunkowe udziela pomocy osobom, którze znalazły się w nagłej sytuacji związanej ze stanem zdrowia. Ratownicy medyczni docierają na miejsce zdarzenia karetką i udzielają natychmiastowej pomocy osobie poszkodowanej po czym transportują ją do najbliższego szpitala.

Przydatne linki:

Informacja o tym kiedy i jak wezwać pogotowie ratunkowe

 

SYTUACJE KRYZYSOWE SPOWODOWANE WARUNKAMI POGODOWYMI 

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku ulewnego deszczu, podtopienia czy powodzi możesz skorzystać z pomocy oferowanej przez wyspecjalizowane instytucje.

Przydatne linki:

Informacja dotycząca danych kontaktowych służących wsparciu w przypadku sytuacji kryzysowej będącej następstwem nawalnego deszczu, podtopienia, powodzi