PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja w Gdańsku

Edukacja w Gdańsku
Edukacja w Polsce dzieli się na edukację przedszkolną i szkolną oraz edukację wyższą. Dzieci do 3 roku życia mogą zostać objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennych opiekunów.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Edukacja przedszkolna dotyczy dzieci do wieku 6 lat. Od ukończenia 7 lat dziecko zostaje objęte edukacją obowiązkową - obowiązkiem szkolnym oraz obowiązkiem nauki, który trwa do ukończenia przez dziecko 18 lat. W tym czasie prowadzone jest nauczanie podstawowe (do ok. 14 lat) i nauczanie średnie (do ok. 18 lat), które w związku z wyborem ucznia / uczennicy może odbywać się w liceum ogólnokształcącym, technikum lub szkole branżowej.

Na temat nauki dziecka w gdańskiej szkole podstawowej można przeczytać w publikacji: WITAJCIE W GDAŃSKIEJ SZKOLE!

W celu kontynuowania nauki po 18 roku życia, już dorosła osoba może rozpocząć naukę w szkole policealnej albo, po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) w szkole wyższej.