PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Teatr przy Targu Węglowym

Teatr przy Targu Węglowym
Ewelina Damps, „Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841)”
Wydawca

„Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841)” jest studium historycznym dotyczącym dziejów sceny miejskiej. Jak pisze w recenzji tej pracy profesor Małgorzata Leyko, studium Eweliny Damps „zostało oparte na bogatych materiałach źródłowych”.

„Przedstawione w publikacji szczegółowe rozważania o czterdziestoletnich losach gdańskiej sceny zawodowej ujęte zostały w trzy części. Część pierwsza dotyczy siedmioletniego okresu działalności następców i spadkobierców Karoliny Schuch – Jeana Bachmannna i Carla Steinberga. Omówienie losów teatru gdańskiego w części drugiej sięga roku 1819, natomiast część trzecia dotyczy dwudziestolecia zamykającego się rokiem 1841. Przyjęte cezury są zatem podyktowane z jednej strony strukturą organizacyjną teatru i osobą dyrektora, z drugiej zaś szczególnymi warunkami działalności teatru w okresie oblężenia przez wojska napoleońskie”.

Kończąc swoją pracę Ewelina Damps zauważa, że „w ciągu opisanych czterdziestu lat miejski teatr w Gdańsku nie przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju teatru niemieckiego. Nie wprowadzono tutaj żadnych reformatorskich zmian w dziedzinie architektury, sztuki dramatycznej ani aktorskiej. Tym bardziej scena nie stanowiła forum do dyskusji teoretycznoteatralnych, a wydarzenia z innych większych instytucji odbijały się w Wolnym Mieście tylko echem. (…) Przyjdzie zgodzić się z Eduardem Devrientem, że gdański teatr plasował się w szeregu prowincjonalnych teatrów miejskich”.

***

Ewelina Damps, „Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Spis treści: Wstęp. Tradycje teatralne Gdańska; R. 1 – Spadkobiercy wielkiej directricy Karoliny Schuch; R. 2 – Talia i Melpomena w kajdanach. Teatr w pierwszym Wolnym Mieście Gdańsku (1807-1813) oraz za dyrekcji Daniela Hüraya (1811-1819); R. 3 – Od Köhlera do Laddeya; Zakończenie.