PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Lasy też mają historię

Lasy też mają historię
Krzysztof Jażdżewski „Historia lasów gdańskich”
Wydawca

„Lasy otaczające Trójmiasto z pewnością są jednym z najatrakcyjniejszych i najcenniejszych kompleksów leśnych na Pomorzu. Niestety, wciąż nie dość znanym pod względem historycznym. Niniejsza publikacja to swego rodzaju wędrówka po lasach obecnego Nadleśnictwa Gdańsk od średniowiecza po współczesność” – czytamy w nocie na okładce tej książki.

Krzysztof Jażdżewski, autor tej popularnonaukowej publikacji, pisze we wstępie, że „cezurę początkową opracowania wyznaczają XII-wieczne źródła świadczące o wzroście zainteresowania władców pomorskich drzewostanami, natomiast cezurę końcową – źródła pochodzące z początku XXI wieku. Praca została podzielona na cztery rozdziały, odnoszące się bezpośrednio do przeszłości nadleśnictwa, zawiera też słownik ważniejszych pojęć”. „Bogaty zbiór źródeł kartograficznych pozwala rozwikłać kwestie podziałów administracyjnych, a także własnościowych i gospodarczych na obszarze nadleśnictwa. Do ustalenia podziałów administracyjnych i własnościowych wykorzystano również bogaty zbiór pruskich i niemieckich statystyk”.

Publikacja, jak możemy przeczytać, przynosi też „ogrom informacji osobowych”. „To zestawienia nazwisk personelu leśnego, biogramy pracowników, imponująca liczba zdjęć archiwalnych i współczesnych”.

***

Krzysztof Jażdżewski, „Historia lasów gdańskich. Od dóbr oliwskich i puckich do Nadleśnictwa Gdańsk”, Nadleśnictwo Gdańsk we współpracy z Wydawnictwem Oskar, Gdynia 2016.

Spis treści: R. 1 – Pod rządami książąt gdańsko-pomorskich, zakonu krzyżackiego i w I Rzeczpospolitej; R. 2 – Pod pruskim panowaniem (1772-1920); R. 3 – W niepodległej i okupowanej Polsce; R. 4 – Powojenna rzeczywistość; Słownik ważniejszych pojęć.