PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk z początku XIX wieku

Gdańsk z początku XIX wieku
Friedrich von Duisburg „Wolne Miasto Gdańsk 1809”

„Książka »Wolne Miasto Gdańsk 1809« – piszą wydawcy – będąca tłumaczeniem pracy Friedricha von Duisburga z początku XIX w. to syntetyczny opis całokształtu zjawisk politycznych, przestrzennych i organizacyjnych tworzących miejski organizm Gdańska zdobytego w 1807 r. przez armię Napoleona, i przekształconego wraz z przyległymi terenami w tzw. »I Wolne Miasto«”.

Duisburg w systematyczny sposób przedstawia instytucje, obiekty i części miasta, „ukazując obraz ich funkcjonowania w nowej rzeczywistości pod francuską okupacją. Opis ówczesnej sytuacji zarówno całego Gdańska, jak i poszczególnych jego części, oraz funkcjonujących w nim instytucji poprzedza każdorazowo rysem historycznym, opartym o dostępne sobie źródła i opracowania. Stroni od oceny sytuacji, ograniczając się jedynie czasem do wyrażenia żalu nad opłakanym stanem niektórych miejsc”.

Praca Duisburga jest jednym z podstawowych dzieł dotyczących Gdańska z początku XIX wieku, często cytowanym w wielu opracowaniach i artykułach. Nie była dotąd dostępna w języku polskim. Jej przekład ukazuje się jako „trzecia publikacja z serii »Gdańsk XIX«, w ramach której Oficyna Pomuchel prezentuje przetłumaczone na język polski znaczące dzieła poświęcone historii Gdańska, napisane po niemiecku w XIX wieku”. Autorami tego projektu wydawniczego i tłumaczami są: Aleksander Masłowski i Roman Kowald.

***

Friedrich Carl von Duisburg, „Wolne Miasto Gdańsk 1809”, przełożyli i wyjaśnieniami opatrzyli: Aleksander Masłowski i Roman Kowald, Oficyna Pomuchel, Malbork 2016.

Spis treści: Gdańsk; Część pierwsza – Właściwe Miasto; Część druga – Opis publicznych budowli w mieście; Część trzecia – Instytucje publiczne w mieście; Część czwarta – Przedmieścia między wewnętrznymi wałami i zewnętrznymi fortyfikacjami: Biskupią Górą i Gradową Górą; Część piąta – Przedmieścia poza fortyfikacjami; Część szósta – Zespolone Miasta pod Gdańskiem; Część siódma – Terytorium miasta Gdańska; Część ósma – Miejsca rozrywki wokół Gdańska; Tabele.