PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Z dziejów gdańskiej uczelni

Z dziejów gdańskiej uczelni
Jakub Szczepański „Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018”
 
Fot. Wydawca

Książka profesora Jakuba Szczepańskiego poświęcona jest ponadstuletniej historii budowy i przekształceń zabudowy najstarszej naszej uczelni, czyli Politechniki Gdańskiej.

W nocie na okładce czytamy: „Budynki i układ przestrzenny Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze stylistyki  architektoniczne ubiegłego stulecia. W 1979 roku poszczególne budynki zespołu Politechniki powstałe na początku XX wieku i jego historyczny układ jako całość zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Dziś wydaje się to bezdyskusyjne, ale pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku wartość historyczna i estetyczna obiektów z epoki historyzmu nie była oczywista. Obecnie toczą się dyskusje na temat wartości architektury z czasów PRL. Książka jest głosem w tej dyskusji”.

***

Jakub Szczepański „Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018”, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019.

Spis treści: Wstęp; 1. Przed rokiem 1899. Dyskusja na temat budowy politechniki w Gdańsku i pierwsza koncepcja architektoniczna (Dyskusja o założeniu nowej uczelni technicznej w Prusach, Model architektoniczny wyższej uczelni technicznej w XIX wieku, Pierwsza koncepcja architektoniczna Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku); 2. Miejsce usytuowania Politechniki. Wrzeszcz, Święta Studzienka i Rutki przed 1899 rokiem; 3. Budowa w latach 1900-1904 (Gmach Główny, Budynek Instytutu Chemicznego, Budynek Instytutu Elektrotechnicznego, Budynek Laboratorium Maszynowego); 4. Rozwój Wrzeszcza i budynki uczelni poza centralnym terenem zespołu w latach 1904-1919; 5. Rozbudowa Politechniki w czasach Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939 (Rozbudowa budynków dydaktycznych, Budynki i urządzenia sportowe służące studentom); 6. Zniszczenia wojenne i odbudowa gmachów Politechniki. Dogęszczanie historycznej części zespołu (Odbudowa Gmachu Głównego, Budynek Pawilonu Radiotechniki, Budynek Katedry Żelbetnictwa, Budynek Instytutu Wodnego, Rozbudowa budynku Instytutu Chemicznego, Budynek B Wydziału Chemicznego, Budynek C Wydziału Chemicznego, Skrzydło B Gmachu Głównego, Pawilon Małej Poligrafii); 7. Powiększenie zespołu Politechniki w kierunku zachodnim i południowym w czasach PRL (Transformatornia centralna i kotłownia, Budynek Wydziału Budowy Okrętów i Wydziału Mechanicznego, Budynek Wydziału Elektroniki, Budynek Instytutu Okrętowego, Ekspansja zespołu w stronę południową, Budynki Politechniki poza centralnym terenem zespołu); 8. Rozbudowa zespołu Politechniki w latach 1990-2018 (Historyczna część zespołu, Część zachodnia zespołu, Budynek Nanotechnologii B, Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Rozwój zespołu w kierunku południowym, Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Budynek Laboratorium LINTE^2); Zakończenie i aneks.