PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W centrum tych wspomnień jest Gdańsk

W centrum tych wspomnień jest Gdańsk
Irena Jabłońska-Kaszewska „Ze wspomnień gdańskiej lekarki”
 
Fot. Wydawca

Irena Jabłońska-Kaszewska żyła w latach 1927-2014. Jej wspomnienia – czytamy w nocie na okładce – „to opowieść obejmująca kilka epok w dziejach naszego kraju. Autorka przyszła na świat w rodzinie gdańskiej Polonii, w środowisku świadomym swojej tożsamości i polskości. Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu. Kolejne rozdziały wiodą czytelnika przez lata trzydzieste aż po dramat 1 września 1939 r., chaos ewakuacji i pierwszych tygodni wojny. Lata okupacji rodzina Jabłońskich spędza w Toruniu, a po zakończeniu wojny w 1945 r. wraca do Gdańska. Tłem opowieści o życiu prywatnym jest historia odradzającej się gdańskiej Akademii Lekarskiej (od 1950 r. Akademii Medycznej), w której autorka przepracowała niemal pięć dekad. To właśnie z perspektywy tego środowiska obserwujemy »polskie miesiące« – rok 1968, 1970, 1980 i wprowadzenie stanu wojennego. Wraz z przełomem politycznym Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych wchodzimy w lata dziewięćdziesiąte XX w. – dla autorki był to czas intensywnej pracy samorządowej, ale i rozczarowań nową rzeczywistością po roku 1990”.

Kończąc swoją przedmowę, Jan Daniluk zauważa: „Prezentowane wspomnienia wybitnej profesor i aktywnej działaczki społecznej Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej, trwale związanej korzeniami rodzinnymi i własnym życiem z Gdańskiem, stanowią bez wątpienia interesującą pozycję dla wszystkich, którym nieobojętna jest historia miasta nas Motławą. Opowieść ta jest tym wartościowsza, że jej narracji nie dzieli cezura, która zazwyczaj w odniesieniu do Gdańska występuje, a więc przełomowego roku 1945”.

***

Irena Jabłońska-Kaszewska „Ze wspomnień gdańskiej lekarki”, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2019.

Spis treści: Przedmowa; Zamiast wstępu; Moje korzenie; Dzieciństwo, Toruń – dorastanie; Moi dziadkowie; Wojna – ewakuacja – ucieczka; Okupacja; Wojenne losy rodziny Bellwonów; Powrót do Gdańska; II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku; Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku; Bolek i ja; Dom rodzinny; Pierwsze lata po studiach; Hanusia; Praca w I Klinice Chorób Wewnętrznych; Po habilitacji; Okres „Solidarności”; Stypendium w Niemczech; Dom, praca i podróże; III Klinika Chorób Wewnętrznych i życie codzienne u schyłku PRL; Rok 1990 – wolna ojczyzna?; Epilog.